Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Ziņas par deputāta kandidātu

Edgars Tavars

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1982

Latvijas pilsonība: ir

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: precējies

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Banku augstskola, 2012, Maģistra grāds. Inovatīvā uzņēmējdarbība


Darba vieta:

SIA Inženiertehniskās būves, Valdes priekšsēdētājs


Latviešu valodas un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmju pašnovērtējums:

latviešu - dzimtā

angļu - labi


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Latvijas Zaļā partija - Valdes priekšsēdētājs


Deputātu kandidāts ir norādījis, ka:

  • nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;
  • nav sadarbojies ar PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;
  • pēc 1991.gada 13.janvāra nav darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.