ZiedotājiemZiedotājiem

<span style="color: #333333;">Lai atbalstītu mūsu politiskos mērķus, kuru stūrakmens ir  ilgtspējīga attīstība, ziedojiet Latvijas Zaļajai partijai:</span>

<span style="color: #808000;">Latvijas Zaļā partija</span>

<span style="color: #333333;">Reģ. nr.: 40008044893</span>
<span style="color: #333333;">AS Citadele banka</span>
<span style="color: #333333;">IBAN: LV18PARX0000010901014</span>

<span style="color: #333333;">AS SWEDBANK</span>
<span style="color: #333333;">IBAN: LV57HABA0551023875347</span>


<span style="color: #808000;">Ziedošanas kārtība:</span>

  • <span style="color: #333333;"> fiziskas personas var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā;</span>
  • <span style="color: #333333;"> ziedojumi, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (2017.gadā - 380 eiro), ir jāpārskaita partijas bankas kontā;</span>
  • <span style="color: #333333;"> ja viena persona skaidrā naudā partijai iemaksājusi  finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu (2017.gadā - 380 eiro), turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs partijas bankas kontā;</span>
  • <span style="color: #333333;"> partijas biedra ieskaitīto iemaksu un veikto  ziedojumu kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas;</span>
  • <span style="color: #333333;"> fizisko personu ziedojumi kalendārā gada laikā nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas no vienas personas vienai partijai.</span>

<span style="color: #808000;">Ziedošanas ierobežojumi:</span>

  • <span style="color: #333333;"> nav atļauti juridisko personu ziedojumi;</span>
  • <span style="color: #333333;"> aizliegti anonīmi ziedojumi. Ja saņemts anonīms ziedojums, tas piecu dienu laikā jāpārskaita valsts budžetā;</span>
  • <span style="color: #333333;"> partijas finansēt aizliegts personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;</span>
  • <span style="color: #333333;"> ziedojumiem nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus vai aizdevumus;</span>
  • <span style="color: #333333;"> partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību.</span>

<span style="color: #333333;">Maksājuma mērķī korekti norādāms "Ziedojums", "Ziedojums LZP", utml., bet nav vēlams rakstīt nepiemērotas lietas, piemēram, "Pateicība", "Jāņu alum", utml. Partijas vadībai par katru šādi nodēvētu maksājumu ir jāsniedz detalizēti paskaidrojumi.</span>

<span style="color: #333333;">Maksājot biedru naudu, maksājuma mērķī norādāms "Biedru nauda".</span>