1

Gundars Bojārs

2

Kaspars Ķikste

3

Mārtiņš Martinsons

4

Sigita Bebre

5

Raitis Kubuliņš

6

Inga Bridāga

7

Vilnis Brakovskis

8

Santa Batuhtina-Banga

9

Andrejs Petskojs

10

Laura Stepane

11

Jānis Anis

12

Edīte Lauga

13

Raivo Elnionis

14

Rolands Kalniņš

15

Uldis Sapiegs

16

Kārlis Leiboms

Zaļa Ādažu novada izaugsmei un attīstībai 2017-2021

Zaļā ideoloģija – tas ir veselīgs dzīvesveids, kvalitatīva vide, vienlīdzība un harmonija, savstarpējā sadarbība un palīdzība, pārdomāta un sabalansēta attīstība – saskaņā ar dabu, ņemot visu, ko tā var sniegt, nenodarot tai pāri.

Ādažu novads ir bagāts. Te ir meži, zemes, ūdeņi, kultūrvēsturiskais mantojums, mērķtiecīgi iedzīvotāji, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Šī bagātība ir jāizmanto pārdomāti, efektīvi un pilnvērtīgi, lai Ādaži kļūtu ne tikai par vietu, kur nakšņot un izskoloties, bet arī strādāt, atpūsties, pavadīt brīvo laiku ar ģimeni un sportot. Svarīgi, lai bērnos rastos vēlme savu nākotni saistīt ar novadu. Ādažiem jākļūst par mājām, ar ko lepojamies un ko viesi ar prieku apciemo. Mūsu mērķis ir apvienot Ādažu novada iedzīvotājus: jauniešus un pensionārus, skolotājus un skolniekus, darba devējus un darba ņēmējus, karavīrus un civilos iedzīvotājus, pozīciju un opozīciju – aptvert visu sabiedrību.

Piesakot Latvijas Zaļās partijas sarakstu Ādažu novada domes vēlēšanās, domes darbā īstenosim šādus principus mūsu prioritārajās jomās:

 

Vides kvalitāte un tās uzlabošana. Atjaunot, saglabāt, pielietot!

• Novada vides stratēģijas izstrāde;

• Ūdens resursu racionāla izmantošana atpūtai, transportam, resursu ieguvei;

• Gaujas-Baltezera kanāla atjaunošana;

• Kailciršu aizliegšana ciematu tuvumā, to ierobežošana, ievērojot Pierīgas mežu rekreācijas vajadzības.

 

Veselības aprūpe, drošība, sadarbība ar NBS. Dialogs, savstarpēja cieņa un pozitīva mijiedarbība!

• Ādažu poliklīnika un slimnīca – ērts, pieejams medicīnas centrs. Sadarbībā ar NBS piesaistīt profesionāļus, kas praktizētu šajā medicīnas centrā un sniegtu palīdzību iedzīvotājiem;

• Nodrošināt apgaismojumu visos ciematos;

• Atjaunot ugunsdzēsēju vienību un depo Ādažu novadā;

• Sabiedrības un NBS savstarpējs dialogs un abpusējo ieguvumu materializēšanās.

 

Sociālās lietas, izglītība, jaunatne. Augsta kvalitāte un atbalsts ikvienam!

• Izglītības kvalitātes izaugsme – izcilība izglītībā un audzināšanā, valsts ģimnāzijas statusa iegūšana;

• Skolas jaunbūves projekta pārvērtēšana un tikai pārdomāta un sabiedrībā atbalstīta projekta īstenošana;

• Daudzfunkcionāla dienas centra izveide, pulcinot un apvienojot jaunatni, jaunās ģimenes, mājražotājus, pensionārus u.c. interešu grupas;

• Sociālo riska grupu veiksmīga integrācija darba un sociālajā vidē, personu ar invaliditāti tiesību aizsardzība;

• GMI sistēmas sakārtošana.

 

Uzņēmējdarbība, attīstība, lauksaimniecība. Pašvaldības padoms un atbalsts!

• Uzņēmēju konsultāciju centra izveide Ādažu lokālās uzņēmējdarbības attīstībai un darba vietu radīšanai;

• Atbalsts mājražotājiem, Ādažu kvalitātes zīme;

• Pašvaldības atbalsts infrastruktūras (ceļu, komunikāciju, komunālo pakalpojumu) nodrošināšanai;

• Eiropas Savienības fondu piesaiste pašvaldības un privātos projektos, sniedzot pašvaldības atbalstu.

 

Tūrisms, veselīgs dzīvesveids, kultūra, sports. Konkurētspējīgs atpūtas un tūrisma galamērķis!

• Laivošanas tūrisma attīstība novada ūdenstilpēs un Gaujā;

• Tūrisma informācijas funkciju iekļaušana Klientu apkalpošanas centra darbā, dabas taku, velo pieturu, apskates objektu izveide;

• Vēstures liecību apzināšana un sakārtošana, Eiropas mērogā atpazīstama Ūdensapgādes muzeja izveide;

• Tautas sporta izvirzīšana par novada prioritāti sporta jomā, attiecīgu objektu izveide;

• Profesionālā sporta līmeņa celšana, panākot starptautisku atpazīstamību.

 

Teritorijas plānošana, būvniecība, sabiedriskais transports, ciematu savienojumi. Katrai lietai sava vieta!

• Ādažu centra detalizētas attīstības izstrāde, ciematu savienojumu koncepcija, iesākto projektu pārvērtēšana;

• Uzņēmējdarbības un rekreācijas zonu nodalīšana;

• Infrastruktūra, kas ērti savieno ciematus – kājām, velo un automašīnām;

• Sabiedriskā transporta tīkla izveide – atbilstoša apzinātām iedzīvotāju vajadzībām.

 

Novada pārvalde, apsaimniekošana. Ādaži var!

• Kalpot novadam un tā iedzīvotājiem – mūsu darbības princips;

• Ar savu darbību, vairot novada iedzīvotāju labklājību;

• Sadarbība ar kaimiņu novadiem;

• Aicināsim politiskos konkurentus strādāt pragmatiski visa novada labā un izvairīties no cīņas par varu;

• Apsaimniekošanas caurspīdīgums, nodokļu atlaides siltinātajām ēkām;

• Vienas pieturas aģentūras paplašināšana un mijiedarbība ar citām uz apmeklētāju mērķētām institūcijām;

• Komunālās saimniecības pārskatīšana, pārliecinoties par risinājumu ekonomisko pamatotību.

 

Būsim pieejami iedzīvotājiem un savus lēmumus pieņemsim, vadoties no iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām!