1

Roberts Raimo

2

Raimonds Roga

3

Igors Doriņš

4

Edvīns Simanovičs

5

Silvija Purene

6

Zigurds Strīķis

7

Baiba Blūzma

8

Imants Grebņickis

9

Dainis Pūka

10

Ilze Ruska

11

Rūdolfs Šadrins

12

Anete Rudziša

13

Māris Liepa

Tautas un dabas dzīvotspēja Carnikavas novadā!

Latvijas Zaļā partija ir PAR šādiem jauniem padarāmajiem darbiem nākamajos četros gados:

IZGLĪTĪBA

Konkurētspējīga Carnikavas vidusskola

Katram bērnam vieta pašvaldības bērnudārzā

Regulāri vides aizsardzības, veselību veicinošie izglītojošie pasākumi

Katram bērnam brīvlaikā sporta, kultūras, darba nometnes

VIDES AIZSARDZĪBA

Dabas parka „Piejūra” attīstības plāna sagatavošana un realizēšana

Dabas parka administrācija Carnikavā

Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas, attīrīšanas sistēmas attīstība

Zivju resursu atjaunošana

SPORTS, VESELĪGS DZĪVESVEIDS Stadions, multifunkcionāls sporta laukums, ledus arēna sporta kompleksā

Astoņas konkurētspējīgas profesionālas ievirzes sporta programmas

Laivu ielas aktīvās atpūtas bāzes projektēšana, pirmās kārtas būvniecība

Labiekārtota Gaujas pludmale Carnikavā

Apgaismota slēpošanas trase Zibeņos

Carnikavas veselības taka uz jūru

KULTŪRA, MĀKSLA, RELIĢIJA

Jauna mūzikas un mākslas skolas ēka

Jauna estrāde Carnikavas parkā

Novadpētniecības centra attīstība

Evaņģēliski luteriskās baznīcas ēka Siguļos

Katoļu draudzes dievnama ēka Carnikavā

TŪRISMS

Aktīvās atpūtas inventāra nomas, servisa centrs

SPA viesnīcas

Eko un ūdenstūrisma maršruti

Atpūtas vietu labiekārtošana pie publiskajiem ūdeņiem

Zilā karoga pludmale Carnikavā

Publiskā laivu ielaišanas vieta Vecgaujā

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

Jauns novada teritorijas attīstības plāns ar iespējām daudzdzīvokļu ēku būvniecībai

Biznesa teritoriju attīstība piesaistot ES un privāto finansējumu

Jaunas, labi apmaksātas darba vietas novadā

Jauni veikali, uzņēmumi

Tirgus infrastruktūras sakārtošana Carnikavā

Aktīvs uzņēmēju klubs

Degradēto teritoriju attīstība

SATIKSMES, KOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRA

Ielu segumu, tiltu, stāvlaukumu atjaunošana: Carnikavā: Jūras, Smilšu, Stacijas (Stacijas, Gaujas stāvlaukums), Atpūtas, Kuģu, Laivu, Gaujas, Rožu, Rūpnieku, Sautiņu, Saulītes, Kļavu ielas, Vecgaujas gājēju tilts Lilastē: Lilastes iela Gaujā: Viršu, Serģu, Jūraskrastu (krustojums pie pārbrauktuves) ielas, Dzirnupes tilts Garupē: Garupes iela Garciemā, Mežciemā: Mežciema, Āpšu, Aizvēju, Torņu, Nogāzes, Puķu, Vaļu ielas Kalngalē: Vanagu (ar gājēju ceļu uz staciju), Ūbeļu iela

Pretplūdu aizsargbūvju izveide, meliorācijas sistēmu atjaunošana ar līdzfinansējumu

P1 seguma atjaunošana posmā Carnikava-Ādaži ar veloceliņa izveidi

Pietura Dārznieku ielā

Veloceļš Garciems-Carnikava

Jūras, Vecgaujas promenādes Carnikavā

EIROVELO 13 projektēšanas pabeigšana

Apgaismojuma programmas īstenošana

Velostatīvi pie pašvaldības iestādēm

Satiksmes uzlabošana ar Ādažiem

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Agrīnās diagnostikas pakalpojumu iespējas

Ģimenes ārsta prakses vietas Kalngalē, Garciemā, Gaujā Ūdensņemšanas vietnes ciemos

Sociālo dzīvokļu programmas izveide

Dienesta dzīvokļu programmas izveide un realizācijas uzsākšana

Pansionāta izveides plāns Daudzdzīvokļu māju siltināšanas atbalsts

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBA, TĒLS

Efektīvākas pārvaldes ieviešana

Brīvā laika pavadīšanas centru izveide Garciemā, Gaujā

Iedzīvoju apziņošana izmantojot mobilā telefona iespējas

Vietējo sabiedrisko organizāciju attīstības atbalsts

Vienots novada vizuālais noformējums

Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām

FINANSES, PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI

Sabalansēta budžeta plāna izveide

Savlaicīgas, efektīvas iepirkuma procedūras

Visu līdzfinansējuma iespēju apzināšana, izvērtēšana, izmantošana

Attīstības fonda, pašvaldības finanšu institūcijas izveide

Motivējoša darba samaksas sistēma

Pašvaldības funkciju veikšanai nevajadzīgo īpašumu pārdošana

Saimnieciskās darbības ienākumu, budžeta būtiska palielināšana

Deklarēto iedzīvotāju karte

Nē - jauniem nodokļu un nodevu palielinājumiem!

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Vienas pastāvīgas materiāli - tehniskās bāzes vietas izveide un uzlabošana

Efektīvāka Carnikavas Komunālservisa vadība, struktūra, pārraudzība, pašvaldības īpašumu apsaimniekošana

DROŠĪBA UN KĀRTĪBA

Pašvaldības policijas sadarbība ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām

Diennakts videonovērošana svarīgākajās novada vietās

Valsts policijas iecirknis Carnikavā

Regulāri pašvaldības, Valsts ceļu policijas, Valsts vides dienesta reidi, efektīvāka uzraudzība vides aizsardzībā, sabiedriskās kārtības ievērošanā Informatīvas zīmes velobraucēju drošības veicināšanai uz P1

Īstenojams ārkārtas situāciju plāns

NOVADA INTEREŠU AIZSARDZĪBA, PASTĀVĒŠANA

Novadnieku sadarbība, sadarbība ar valdību, parlamentu nodrošinot pašvaldības projektu realizēšanu

Novada mūžīga saglabāšana Latvijas administratīvajā kartē!