1

Jānis Frišfelds

2

Rolands Zujevičs

3

Elīna Bauze-Krastiņa

4

Ainārs Laurs

5

Ilze Vētra

6

Kristīne Kalnozola

7

Uldis Ozols

8

Marita Meinarte

9

Elga Tiltiņa

10

Inese Bloma

11

Uldis Erts

12

Ivo Danne

13

Andris Sakss

14

Armands Freimanis

15

Edgars Purens

 

Par zaļu un attīstītu Garkalnes novadu!

Zaļās partijas Garkalnes nodaļas saimnieciskā politika ir vērsta uz vietējās ekonomikas un dabas teritoriju saglabāšanu un aizsardzību. Tā ir vērsta uz infrastruktūras uzturēšanu un sakārtošanu un kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu visām iedzīvotāju grupām.

Garkalnes domes Zaļās partijas deputātu un deputātu kandidātu plānotie un turpināmie darbi augstāk minētajās jomās:

• Turpināsim apgūt Eiropas līdzfinansējumu lielajiem pašvaldības infrastruktūras un vides aizsardzības projektiem

• Turpināsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu politiku novada iedzīvotājiem

• Iestāsimies par to, lai uzņēmumi īstenotu vizuāli un tehniski kvalitatīvi izstrādātus būvniecības projektus; kā arī nebūtu iespējama haotiska apbūve un apbūve applūstošajās teritorijās

• Veicināsim lepnuma un novada piederības apziņu, sniegsim atbalstu vietējiem ražotājiem un uzņēmējiem, izveidosim preču zīmolu “Ražots Garkalnē”

• Īpaši atbalstīsim vietējos videi draudzīgos “startapus” un bioloģiskās lauksaimniecības

• Izveidosim pārdomātu un drošu sistēmu, kā pašvaldības zemi nodot sabiedriskā labuma apbūvei

• Uzlabosim pašvaldības pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, lai atvieglotu dokumentu iesniegšanas kārtību, organizēsim to pieņemšanu Dienas centros, sniedzot palīdzību dokumentu sagatavošanā

• Izveidosim jaunu Garkalnes sociālā dienesta pakalpojumu – uz gultas gulošo slimnieku aprūpes speciālists

• Nodrošināsim transportu Novada senioru organizāciju un citu kolektīvu biedriem, kas īpašos gadījumos viņus nogādās no Garkalnes novada ciema uz ciemu vai Domi

• Turpināsim nodrošināt Garkalnes novada izglītības iestāžu audzēkņus ar brīvpusdienām

• Turpināsim darbu pie izglītības līmeņa paaugstināšanas Novada skolās, radot mūsdienīgus mācību apstākļus, un mudinot pedagogus apgūt un izmantot jaunas holistiskas mācīšanas metodes

• Paplašināsim pašvaldības dzīvojamo fondu, izveidosim dienesta dzīvokļus jaunajiem speciālistiem

• Turpināsim stingru Novada mežu aizsardzību, ierobežojot kailcirtes

• Uzsāksim attīrīt Langstiņu ezeru un Baltezeru no bioloģiskā piesārņojumu un tā sekām – zilaļģes

• Turpināsim labiekārtot esošās peldvietas, iekārtosim jaunas atpūtas un tūrisma vietas. Novada ciematus savienosim ar velo un tūrisma takām.

Zaļās partijas biedri Garkalnē ir apzinājuši problēmas un darāmos darbus Garkalnes Ciemos. Nepieciešams:

Amatniekos – “Ainavu” kanalizācijas un infrastruktūras sakārtošana

Baltezerā – Baltezera dienas centra izveide; Senču prospekta asfaltēšana; jaunu peldvietu un rotaļu laukumu izveide

Berģos – Jaunības un Bitēnu ielu asfaltēšana. Berģu pansionāta kanalizācijas ieplūšanas pārtraukšana Mašēnu ezerā. Berģu ciema pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Ietvju ierīkošana Ezera prospektā, Berģu un Upesciema ielās

Bukultos – Pludmales Saulstaru ielā, bērnu rotaļu un pludmales volejbola laukumu izveide. Meliorācijas sakārtošana

Garkalnē – Gājēju celiņa pabeigšana Vidzemes šosejā. Gājēju pāreja pretī dienas centram un Priežu ielā pāri šosejai, futbola laukuma seguma uzlabošana. Dzelzceļa šķērsošanas vietu sakārtošana gājējiem. Skeitborda rampas izveide pie vidusskolas. Krievupes krastu nostiprināšana un attīrīšana plūdu mazināšanai. Garkalnes vidusskolas jaunās sporta zāles un ēdnīcas izbūve. Sēņu ielas un Vidzemes šosejas ceļa seguma sakārtošana. Sporta ielas un Ciemata „Kodes” kanalizācijas un infrastruktūras sakārtošana. Centralizētas kanalizācijas, ūdensvada un gazifikācijas izbūve. Vietu skaita palielināšana Garkalnes pašvaldības bērnudārzā, lai nodrošinātu bērnu uzņemšanu arī no pusotra gada vecuma.

Langstiņos – Veloceliņa uzlabošana. Langstiņu pašvaldības bērnudārza paplašināšana, nodrošinot bērnu uzņemšanu arī no pusotra gada vecuma

Maksteniekos – Ceļa seguma sakārtošana un apgaismošana

Priedkalnē – Kanalizācijas, ielu seguma, apgaismojuma, ceļu tīrīšanas kvalitātes uzlabošana. Guļošo policistu uzlikšana

Skuķīšos – Apgaismota un asfaltēta ceļa, pieturas un sporta laukuma izveidošana

Sunīšos – Sabiedriskā transporta nodrošināšana uz Upesciemu

Sužos – Meliorācijas, ielu seguma un apgaismojuma sakārtošana

Upesciemā – Jaunās skolas ēkas un sporta zāles būvniecība. Ar luksoforu regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Skolas un Ziedu ielu krustojumā. Kārtības izstrādāšana par Upesciema stadiona sporta laukumi pieejamību Novada iedzīvotājiem

Padebešos – Padebešu ielas asfaltēšana. Satiksmes intensitātes mazināšana cauri ciematam.