1

Inārs Beļinskis

2

Voldemārs Pozņaks

3

Silvija Riekstiņa

4

Edgars Buka

5

Vija Mackeviča

6

Ingūna Žeikare

7

Normunds Bāgants

8

Pēteris Filatovs

9

Mārīte Matīsa

10

Anatolijs Zemītis

11

Jānis Arseņjevs

12

Ilze Daine

13

Jeļena Andrejeva

14

Juris Gabrāns

15

Ruta Immermane

16

Aleksandrs Čupovs

17

Pēteris Brokāns

18

Māris Šnore

19

Raimonds Meikšāns

20

Aigars Krēgers

 

LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
ĶEKAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM
2017. GADA 3. JŪNIJĀ

 

Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis Ķekavas novadā ir veidot saikni starp novada varu un iedzīvotājiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Ķekavas novada attīstību un rūpētos par vides kvalitāti.

1.Nodrošināsim:

* visiem pirmsskolas vecuma bērniem vietas izglītības iestādēs;

* bezmaksas interešu izglītības pieejamību;

*profesionālo ievirzi skolās;

*mūžizglītības pieejamību.

2.Plānosim taisnīgu, proporcionālu budžeta sadali starp Ķekavas novada pārvaldēm.

3.Nodrošināsim sociālo pabalstu maznodrošinātajiem, pensionāriem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm palielinot sociālo budžetu.
Lai efektīvi, bez liekas birokrātijas, varētu nodrošināt sociālo palīdzību ir steidzīgi jāpārstrādā saistošie noteikumi par sociālo palīdzību tā lai tie izslēgtu formālu, birokrātisku attieksmi pret iedzīvotājiem.

4.Atbalstīsm bezmaksas pakalpojumus senioriem un daudzbērnu ģimenēm (baseins, kultūras pasākumi, transports).

5.Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu bērniem pirmsskolās un skolās izglītojamajiem līdz 9. klasei.

6.Saglabāsim sociālās garantijas pedagogiem un pārējiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

7.Reformēsim Būvvaldi un Plānošanas daļu, lai efektīvi varētu attīstīt Ķekavas novadu, uzņēmējdarbību, piesaistīt investorus, radīt darba vietas un Ķekavas novada iedzīvotājiem izsniegt būvatļaujas likumā paredzētajos termiņos, neizstādot būvētājiem nepamatotas prasības. Pārstrādāsim Ķekavas novada Būvniecības noteikumus, lai tie atbilstu LR likumdošanai un nedotu iespēju uzstādīt būvniekiem nepamatotas prasības.

8.Uzbūvēsim jaunu sākumskolu Katlakalnā saglabājot veco ēku.
Uzbūvēsim piebūvi Katlakalna Tautas namam.
Uzbūvēsim Ķekavā un Baložos peldbaseinus.

9.Budžetā paredzēsim līdzekļus ielu remontiem un kvalitatīvai ielu segumu atjaunošanai. Noasfaltēsim intensīvas kustības ielas, kas novērstu putekļu rašanos Ķekavā, Baložos (Cālīšpurva iela), Daugmalē.
Atjaunosim asfaltu Rāmavas ielā.
Lai nodrošinātu regulāru sabiedrisko transportu noasfaltēsim auto ceļu Ķekava-Plakanciems.

10.Atbalstīsim ES projektus ūdens saimniecībā, pastiprināti uzraudzīsim, lai pēc komunikāciju ierīkošanas būvnieki kvalitatīvi atjaunotu ielu segumu.

11.Lai samazinātu siltuma izmaksas daudzstāvu mājās organizēsim kvalitatīvu māju siltināšanu atbilstoši ES projektiem. Veiksim stingru kvalitātes kontroli.

12.Uzprojektēsim un izbūvēsim veloceliņu Ķekava-Rīga.

13.Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli par 30%.

14.Atbalstīsim sporta aktivitātes regulāri organizējot masveida sacensības, tādējādi sekmējot Ķekavas novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

15. Atbalstīsim ekoloģiski tīru lauksaimniecības produktu ražošanu.

16.Kontrolēsim un nepieļausim Daugavas piesārņošanu ar kanalizācijas notekūdeņiem.

17.Nepārvērtīsim mežu teritorijas par blīvi apbūvētām teritorijām.

18.Izveidosim pašvaldībā komisiju korupcijas risku novēršanai.

19.Optimizēsim Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes struktūru, ieekonomētos līdzekļus novirzīsim sociālajām vajadzībām.

20.Mēs saliedēsim deputātu kolektīvu, kas veicinās ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu un uzlabos komunikāciju ar iedzīvotājiem.