1

Bruno Veide

2

Gints Muskars

3

Valdis Freimanis

4

Andris Vītols

5

Jānis Pilsētnieks

6

Ivars Veide

7

Elīna Strazdiņa

8

Ināra Freimane

9

Dainis Tutiņš

10

Aivars Baško

11

Viesturs Eglītis

12

Ingus Robežnieks

13

Linda Ozola

14

Inese Krūmiņa

15

Andris Zemītis

16

Jolanta Kuzmane

 

Latvijas Zaļās partijas Saulkrastu nodaļas vēlēšanu programma.

 

Mums ir- strādīgi un prasmīgi iedzīvotāji, piejūra un priežu meži, svaigs gaiss un veselīga vide, Skultes osta, Via Baltic, dzelzceļš un būs Rail Baltic.

Mums nav- šīm iespējām atbilstoša dzīves līmeņa.

Mums vajag- gudru, godīgu uz attīstību orientētu un sabiedrības labā strādājošu lēmējvaru. Gudru, godīgu un darbspējīgu izpildvaru.

 

Mēs piedāvājam:

 

VIDE

- izveidot vidi sargājošu un uzturošu sistēmu, kas padara iedzīvotāju sadzīvi ērtu, drošu un patīkamu;

- pastiprinātu uzmanību pievērst atkritumu apsaimniekošanas darba uzlabošanai;

- izveidot sistēmu vides jomā, kas primāri nav represīva, bet ir motivējoša un izglītojoša.

 

PĀRVALDE

- izveidot profesionālu, optimāli strukturētu administrāciju;

- veidot caurskatāmu budžetu, ar visiem saprotamu struktūru;

- publiski pieejamu, regulāru informāciju par plānotiem un realizētiem projektiem un darbiem;

- komunikācijas sistēmas ieviešanu visos līmeņos un pieejamos veidos;

- jauniešu un nevalstisko organizāciju iesaistīšanu domes darbā;

- izveidot profesionālu, tehniski nodrošinātu, ar iedzīvotājiem komunicējošu un iedzīvotāju labā strādājošu komunālās saimniecības apkalpošanas struktūru;

- atbrīvot izglītības un citas pašvaldību iestādes no tām neraksturīgu funkciju veikšanas.

 

SABIEDRĪBA

- zemākus nodokļus un maksājumus deklarētajiem iedzīvotājiem;

- sniegt sociālo atbalstu grūtībās nonākušajiem nevis atbalstu kā dzīves pamatu;

- sociālo mājokļu izveidošanu nepieciešamajā apjomā;

- radīt apstākļus mierīgai un drošai dzīvei senjoriem, bet dinamiskas dzīves apstākļus un darba iespējas jaunajai paaudzei;

- paaugstināt sabiedriskās kārtības nodrošināšanas struktūru tehnisko nodrošinājumu un veiktspēju;

- atbalstīt sabiedrisko organizāciju veidošanos un to savstarpējo sadarbību, novada attīstības procesos iesaistot iespējami plašāku sabiedrības daļu;

 

KULTŪRA

- uzsākt jauna kultūras un mākslas centra izveidošanu, ar plaši atpazīstamu vasaras koncertzāli, nodrošinot gan mūzikas un mākslas skolas attīstības iespējas, gan starptautisku pasākumu norises iespējas esošā estrādes parka vietā;

- atbalstīt esošos pašdarbības kolektīvus;

- attīstīt jaunu māksliniecisko kolektīvu veidošanos, piesaistot pazīstamus profesionāļus;

- atjaunot Zvejnieku svētkus un uzsākt svētku kopīgas svinēšanas tradīciju.

 

SPORTS

- pielāgot esošos, veidot jaunus sporta objektus un pilsētvidi populārāko sporta aktivitāšu vajadzībām;

- veidot regulārus sabiedriskus sporta pasākumus;

- atbalstīt labākos un perspektīvākos sportistus;

 

IZGLĪTĪBA

- iekļaut mācību programmās vides mācību;

- optimizēt izglītības iestāžu administratīvo aparātu, lai atbrīvotu līdzekļus skolotāju algu palielināšanai;

- palielināt pirmskolas un citu izglītības iestāžu kapacitāti;

- izstrādāt un ieviest profesionālās izglītības, tajā skaitā mūzikas un mākslas, atbalsta un attīstības koncepciju.

 

VESELĪBA

- nodrošināt vides apstākļus, kas uztur un uzlabo iedzīvotāju veselību;

- kā prioritāti noteikt profilaktiskos pasākumus veselības aprūpei;

- senjoriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām noteikt ikmēneša pabalstu vismaz 25 EUR apmērā zāļu iegādei un medicīniskai aprūpei;

- aktīvi atbalstīt Veselības ministres aktivitātes veselības sistēmas reformēšanā. Piedalīties atbilstošu pilotprojektu realizēšanā novadā.

- izstrādāt koncepciju ārstniecības centra izveidei priekš noteiktu diagnožu grupu pacientu ārstēšanas.

 

INFRASTRŪRA

- nodrošināt efektīvu esošās infrastruktūras objektu uzturēšanu un atjaunošanu;

- infrastruktūras attīstību noteikt kā prioritāti labvēlīgas investīciju vides radīšanai;

- radīt jaunu un energoefektīvu siltumenerģijas ražotni, tādejādi samazinot tās izmaksas;

- sadarbībā ar blakus pašvaldībām veidot veloceliņu tīklu;

- izbūvēt apgaismotus gājēju celiņus ar mērķi gājēju kustību novirzīt no autoceļu brauktuvēm;

- ieviest vietējo, sabiedriskā transporta regulāru satiksmi novada teritorijā;

- atbalstīt tūrisma objektu, viesnīcu un relaksācijas centru veidošanu.

 

 

SAULKRASTI- Vieta, kur dzīvot vislabāk!