1

Agris Zvaigzneskalns

2

Kaspars Liepa

3

Iveta Grosšteina

4

Anita Geidāne

5

Andris Vanags

6

Zane Krūzmane

7

Ilvars Ruņģis

8

Ingus Brečs

9

Pēteris Luns

10

Tālivaldis Krūmiņš

11

Dace Almane

12

Andris Rūdulis

13

Indra Krēgere

14

Armands Kotke

15

Reinis Duksītis

16

Līga Liberga

17

Liene Dubrovska-Bedrīte

18

Aigars Gaigals

19

Pēteris Zustrups

20

Jānis Kotāns

 

Latvijas Zaļās partijas Tukuma novada
Priekšvēlēšanu programma

TĀ VAR! Tukuma ģimenes ir zaļās domāšanas un veselīga dzīvesveida piekritēji. Mūsu darbi iet roku rokā ar kultūras tradīciju saglabāšanu, infrastruktūras pilnveidošanu un valstiskās drošības nostiprināšanu. Aizbraukušie atgriežas, lai strādātu un skolotu savas atvases dzimtajā novadā.

 

Pilsētvide:

- Melnezera apkārtni pielāgot atpūtai un nodrošināt zaļās zonas statusu saglabājot biotopu,

- izveidot PUBLISKO PIRTI,

- piesaistīt peldbaseina stratēģisko investoru,

- rekonstruēt Kurzemes tranzītielu ar apļveida kustību,

- ieviest IELU ASFALTĒŠANAS PRIORITĀŠU programmu,

- uzlabot atkritumu apsaimniekošanu – uzstādot papildus dalīto atkritumu konteinerus pagastos un pilsētā,

- rekonstruēt Tukuma 2.vidusskolas stadionu,

- pielāgot vidi nekoordinēta tautas sporta attīstībai,

- TUKUMA TIRGŪ – nodrošināt pārpirkto, pašmāju, bioloģisko produktu atpazīšanu,

- izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitatīvi un pilnveidot to,

- izveidot ĢIMENES atpūtas laukumus un zonas,

- izglītības iestādēm produktus iepirkt no sava novada ražotājiem un saimniecībām,

- veicināt mikro VĒJA ĢENERATORU un saules bateriju uzstādīšanu elektroenerģijas pašpatēriņam,

- atjaunot un uzlabot skeitparku,

- nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

 

Lauku teritorija:

- izveidot vietējo grants ceļu atjaunošanas fondu,

- aprīkot pagastu daudzdzīvokļu mājas ar siltummezgliem,

- līdzfinansēt pirmās daudzdzīvokļu ēkas siltināšanu pagasta centrā kā paraugu,

- samazināt apkures rēķinus ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu mājās,

- rekonstruēt un uzturēt mazās attīrīšanas iekārtas,

- attīstīt lauku un aktīvo tūrismu, pilnveidot brīvdabas atpūtas vietas Tukuma novadā.

 

Tukums kā Rīgas plānošanas reģiona viens no stratēģiskajiem centriem turpinās attīstīties zaļā, videi draudzīgā virzienā. Ir būtiski jāuzlabo reģiona drošība, veicot preventīvus pasākumus, lai noziegumu un ceļu satiksmes negadījumu skaits 4 gadu laikā samazinātos par 20%.
Cilvēki arvien vairāk pievēršas veselīgam uzturam un fiziski aktīvam dzīves veidam, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt tam atbilstošu un veicinošu vidi.
Starptautisko projektu īstenošana ir atkarīga no valsts pieņemtajām stratēģijām un attīstības plānošanas.
Valdības vadītāju un vietvaras pārstāvju vienots lietu redzējums un plānošanas stratēģija ir garants straujākai Tukuma novada izaugsmei un reģionālas nozīmes attīstības centra statusa saglabāšanai.
Tukuma novada izglītības iestādēs strādā kvalificēti speciālisti, kuri var nodrošināt kvalitatīvas izglītības apguvi. Pārskatot un pilnveidojot mācību un ārpusstundu interešu izglītības programmas, veicināsim konkurētspējīgas un dzīves gudras jaunās paaudzes izglītošanu, tostarp reproduktīvās veselības jautājumos.

Stiprināsim pamatvērtību kopumu:

Ģimene – Mājoklis - Darbs.

Ģimeņu pārticība atspoguļo novada labklājību. Mēs nodrošināsim pirmskolas izglītības iestādēs bezmaksas ēdināšanu, kā arī palielināsim jaundzimušo pabalstu par 50%. Aktivizēsim īstermiņa mājokļu programmu primāri - jaunās ģimenes, sekundāri – jaunajie speciālisti.

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas monopols ir jālikvidē, iedzīvotājiem jābūt iespējai izvēlēties apsaimniekotāju pēc principa – laba kvalitāte par pieņemamu cenu, saskaņojot kopdarbu tāmes ar iedzīvotājiem.
Nodarbinātība ir maksimāla, pieļaujot dabīgo bezdarba līmeni. Uzrunāt ražojošo investoru ienākšanu novadā, pielāgojot un izveidojot infrastruktūru, tiks radītas jaunas darba vietas.
Sadarbībā ar valsts struktūrām pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vienīgajam mājoklim, sagaidot atgriezenisku budžeta ieņēmumu pieaugumu.
Regulēt tiesiskuma normu ievērošanu pašvaldībā un atbildīgi izvērtēt līdzšinējos pakalpojumu un īres līgumus.
Godāt novadā dzīvojošos pensionārus, sveicot apaļajās dzīves jubilejās un attīstot pakalpojumu pieejamību pulcēšanās vietās. Ieviest 70 gadīgo pensionāru sveikšanu apaļajās jubilejās ar 20 eiro, kā arī represēto pensionāru sveikšanu ar 20 eiro Ziemassvētkos.
Latvijas zaļās partijas Tukuma novada sarakstā apvienojušies aktīvi un izglītoti sava novada patrioti, kuri savu programmu ieviesīs realitātē 7 cilvēku komandā. Tās priekšgalā pieredzējis līdzšinējais Tukuma novada Domes deputāts Agris Zvaigzneskalns. Pieredze, saimnieciska uz labklājīgu nākotni vērsta domāšana un izglītība ir Mūsu galvenās kvalitātes Jūsu pārliecībai par to, ka TĀ VAR!