JaunumiJaunumi

04.10.2012 15:56

2013.gada martā būs pieejami 8 miljoni latu atbalstam inovatīvas zaļās ražošanas attīstībai

2013.gada martā plānota pirmā projektu atlase atbalsta saņemšanai Latvijas – Norvēģijas programmas “Inovācijas zaļās ražošanas jomā" ietvaros, informē Ekonomikas ministrijā. Īstenojot Programmu, sagaidāms, ka tiks radīti inovatīvi produkti un izstrādātas inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmētu videi draudzīgākas un zināšanu ietilpīgas ražošanas attīstību, kā rezultātā būtu iespējams efektīvāk izmantot esošos dabas un enerģijas resursus un mazināt vides piesārņojumu.

Papildus ir sagaidāms, ka Programmas īstenošana veicinās jaunu "zaļo" darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu un veidos pamatu stabilai un ilgtspējīgai "zaļo" nozaru attīstībai Latvijā. Plānots, ka atbalsts tiks sniegts aptuveni 130 komersantiem.

Programmas kopējais finansējums ir 8,8 miljoni latu. Programma tiek līdzfinansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.- 2014. gadam Latvijai piešķirtajiem līdzekļiem. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: "Programma inovatīvas zaļās ražošanas attīstībai ir viens no pilotprojektiem, ko īstenojam Nacionālās industriālās politikas izstrādes ietvaros, lai veicinātu ražošanas attīstību, sniegtu atbalstu jauniem inovatīviem zaļās ražošanas projektiem, kā arī virzītos uz augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu. Mūsdienās cilvēki ir gatavi maksāt vairāk par produktiem un pakalpojumiem, ja tie ir saražoti dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā. Zaļums ir vērtība, ko varam pievienot Latvijā ražotajiem produktiem un pakalpojumiem, radot jaunas darbavietas un attīstot vietējo uzņēmējdarbību. Zaļās ražošanas programma ir apliecinājums tam, ka ražošana un zaļās idejas nav pretstati, bet spēj ļoti veiksmīgi integrēties vienā veselumā."

3.oktobrī notiks seminārs, kas veltīts inovācijām zaļās rūpniecības jomā. Semināra laikā eksperti runās par galvenajām tendencēm un sektoriem, kuros zaļās inovācijas Latvijā un Norvēģijā attīstās visstraujāk. Norvēģijas inovāciju atbalsta organizācijas dalīsies savā pieredzē, atbalstot zaļās inovācijas Norvēģijā, kā arī tiks prezentēti vairāki biznesa piemēri veiksmīgai rūpniecības un pētniecības institūtu sadarbībai Norvēģijā un Latvijā. Seminārā noslēgumā LR Ekonomikas ministrija un "Inovāciju Norvēģija" iepazīstinās ar programmas "Inovācijas zaļās rūpniecības jomā" nosacījumiem, kuras ietvaros 8,8 miljoni latu tiks ieguldīti zaļo inovāciju atbalstam Latvijā.

Kā zināms, jau šā gada 28.februarī Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas iniciatīvu veidot jaunu atbalsta programmu komersantiem inovatīvas "zaļās" ražošanas atbalstam gandrīz 8 miljonu latu apjomā. Atbalsta programma izstrādāta sadarbībā ar Norvēģijas Inovāciju aģentūru, Norvēģijas Industriālo Attīstības Korporāciju SIVA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Programmas ietvaros obligāta prasība ir divpusējā sadarbība ar Norvēģijas institūcijām un komersantiem.

Programmas ietvaros ir paredzēts izveidot vienu Zaļo industriju inovāciju centru, kā arī īstenot atklātu projektu iesniegumu atlases konkursu. Zaļo industriju inovāciju centra izveide ļaus sniegt atbalstu inovatīviem un uz pētniecības un attīstības aktivitātēm orientētiem komersantiem to ideju tālākai attīstīšanai, līdz to gatavībai pilnvērtīgi pretendēt uz tirgus finanšu instrumentiem un citām atbalsta programmām.

 

Avots: Latvijas Radio