JaunumiJaunumi

26.11.2016 18:33

2017.gada prioritātes veselības jomā

24.novembra, Saeimas sēdē galīgajā lasījumā apstiprināja likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, kas paredz papildus finansējumu veselības aprūpes nozarei. Kopumā nākamgad veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai būs par 50 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gada budžetā. No minētā papildu finansējuma 34,3 miljoni eiro rezervēti Veselības ministrijai veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai, kas tiks pārdalīti Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets būs apstiprinājis finansējumu veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu īstenošanai 2017.gadā. Piešķirtais finansējums ļaus uzsākt reformas veselības aprūpes nozarē atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un izvirzītajiem mērķiem un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pacientiem.

Veselības aprūpei pieejamo papildu finansējumu plānots ieguldīt mērķtiecīgi veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājuma un pieejamības uzlabošanā. Ņemot vērā pieaugošo onkoloģijas problemātiku un saslimstības un mirstības rādītājus, no papildus pieejamajiem līdzekļiem 12,2 miljonus eiro plānots novirzīt tieši onkoloģijas pacientu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai, 25 miljoni eiro tiks piešķirti vispārējai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai.

„Jau nākamajā gadā iedzīvotāji jutīs ievērojamas pārmaiņas, jo, plānojot piešķirto līdzekļu izlietojumu, esam pievērsuši lielu uzmanību rindu mazināšanai, lai cilvēki tiem nepieciešamās konsultācijas vai izmeklējumus saņemtu pēc iespējas ātrāk. Tāpat prioritāšu lokā ir tieši onkoloģisko saslimšanu pacienti, jo laiks nav šo cilvēku sabiedrotais. Taču grūtākais darbs ir vēl tikai priekšā, nākamā gada laikā jāpieņem daudzi būtiski lēmumi, lai sistēma piedzīvotu ilgtermiņa izmaiņas,” norāda veselības ministre Anda Čakša.

Ņemot vērā mūsdienu medicīnas iespējas un arvien lielāku uzsvaru uz ambulatoro ārstniecību, kā arī pacientu skaita pieauguma tendences, kas ir vērojamas gadu no gada, papildus 5,9 miljonus eiro paredzēts novirzīt kompensējamo medikamentu un medicīnas ierīču, kā arī centralizēti iepērkamo medikamentu apmaksai (ļaujot nodrošināt medikamentus orientējoši 26 tūkstošiem pacientu).

Vēl 5,8 miljoni eiro tiks izmantoti, lai nodrošinātu darba samaksas palielinājumu veselības aprūpes nozarē strādājošiem saistībā ar minimālās algas celšanu no 2017.gada 1.janvāra, kā arī 1,1 miljons eiro piešķirts, lai nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu 2017.gadā attiecībā uz augstākās medicīniskās izglītības nodrošināšanu Rīgas Stradiņa universitātē.

Savukārt, lai nodrošinātu Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības pabeigšanu, līdzekļi šim mērķim 16.milj.eiro apmērā, kas sākotnēji bija paredzēti 2017.gada budžetā, atbilstoši 8.novembra Ministru kabineta sēdē pieņemtajam lēmumam tika piešķirti vēl 2016.gadā.

Kopā pēc papildus rezervētā finansējuma pārdales Veselības ministrijas budžets 2017.gadā sasniegs 820,5 miljonus eiro, līdz ar to sasniedzot pirmskrīzes līmeni 2008.gadā.