Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

11.03.2019 13:37

A.Čakša un E.Tavars ar Latvijas Nedzirdīgo savienības vadību pārrunā aktuālos problēmjautājumus

11. martā  Anda Čakša( 13.Saeimas deputāte) un Edgars Tavars (Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs) tikās ar Latvijas Nedzirdīgo savienības vadību - LNS prezidenti Sandru Gerenovsku un viceprezidentēm Brigitu Lazdu un Inesi Immuri un LNS domnieku Edgaru Vorslovu.

Tikšanās ietvaros LNS pārstāvji informēja par gadiem ilgi nerisinātām un dažādos birokrātiskos labirintos sprūstošiem jautājumiem. Tie saistīti ar nedzirdīgo apmacību sākot jau no pirmskolas līmeņa un beidzot ar augstāko izglītību, akūto surdotulku pieejamības un to kvalifikācijas problēmu.

Kamēr Izglītības ministrijā gadiem tiek lauzti šķēpi par izglītības satura kvalitāti, tikmēr bērni ar dzirdes traucējumiem joprojām mācās no vairāk kā 50 (!!!) gadus vecām ābecēm.

Tāpat LNS bez panākumiem daudzu gadu garumā cīnās par informācijas pieejamību sabiedriskajos mēdijos, lai panāktu titru lietošanu vai surdotulka izmantošanu vairāk kā vienā ziņu raidījumā. Virzības nav, bet LNS ir sava ziņu studija.

Pēc tikšanās Latvijas Zaļā partija pārstāvji devās aplūkot SIA LNS Rehabilitācijas centrs un SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs, kuros nedzirdīgie un vājdzirdīgie klienti var saņemt viņiem nepieciešamos pakalpojumus.

"Problēmu ir daudz, tās briedušas gadiem un ir savstarpēji saistītas, bet acīmredzams, ka daļai pamatā ne tik daudz finansu, bet attieksmes un iedziļināšanās trūkums no atbildīgo instanču puses. Risinājumi kopīgi jāmeklē", pauda A.Čakša.

LZP pārstāvji pauda atzinīgus vārdus par LNS paveikto, tai skaitā dažādu struktūrfondu un projektu finansējuma piesaisti, lai cilvēku ar dzirdes traucējumiem ikdienu padarītu vieglāku.