JaunumiJaunumi

18.09.2016 18:18

Aizsardzības ministra R.Bergmaņa uzruna Latvijas Kara muzeja simtgades svinīgajā pasākumā

Ļoti cienījamā Kara muzeja direktores kundze! Cienījamās muzeja darbinieces, godātie darbinieki! Godātie svinību viesi!

Vispirms vēlos sveikt Kara muzeja darbinieku kuplo saimi un Jūsu pieredzes bagāto direktori Aiju Fleijas kundzi, kura muzeju vada kopš tā atjaunošanas 1990.gadā. Sveicu Jūs muzeja dibināšanas simtgadē! Paldies Jums par darbu, ko profesionāli veicat gan pētnieciskajā, gan informatīvi publicistiskajā jomā! Jūsu ieguldījums Latvijas valstiskuma tapšanas dokumentēšanā un stiprināšanā ir nenovērtējams. Var droši teikt, ka Jūsu darbs ir pat misija mūsu Tēvzemei un tās brīvībai!

Jūs vienmēr esat uzticīgi sekojuši muzeja galvenajam darbības mērķim, kopš tā dibināšanas laika, un šis mērķis ir: latviešu tautas cīņu par brīvību un neatkarību atspoguļošana muzeja ekspozīcijās; mūsu nacionālās pašapziņas celšana; Tēvzemes mīlestības ieaudzināšana, jo īpaši jaunākajās paaudzēs, uzskatāmi un saistoši stāstot par mūsu varoņiem un drosmīgajiem latviešu karavīriem.

Tātad - viens no muzeja galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un informēšana par Latvijas militāri politisko vēsturi caur izstādēm un ekspozīcijām, tomēr vēlos uzsvērt, ka ne mazāk svarīgs muzejā ir krājuma un pētnieciskais darbs. Šobrīd Latvijas Kara Muzejs ir vienīgais militāri politiskās vēstures profila muzejs valstī, kas atjaunotās Latvijas Republikas laikā ir kļuvis par mūsu valsts militāri politiskās vēstures izpētes centru. Pētnieku un arī citu muzeju vidū šajā jomā Jūs, neapšaubāmi, esat autoritātes.

Muzeja ekspozīcijas par nozīmīgiem Latvijas militāri politiskajiem jautājumiem ne tikai informē sabiedrību un atspoguļo šos notikumus, bet arī emocionāli skar ikvienu cilvēku viņa attieksmē pret Latvijas valsti un valstiskumu kā tādu. Mēs labi zinām neatkarības cenu, par kuru atdotas neskaitāmas karavīru dzīvības, izpostītas dzimtas, ģimenes un pat paaudzes, karos dalīta zeme un pasaulē izkaisīta tauta. Bet mēs esam stipri, jo divas reizes gadsimta laikā esam izcīnījuši paši savu valsti!

Dāmas un kungi!

Svinību brīži un jubilejas ir arī īstais laiks novēlējumiem. Tādēļ novēlu, lai neapsīkst muzeja pētnieciskais darbs. Lai muzeja ikgadējie rakstu krājumi, kas iznāk kopš 2000.gada, turpina savu ceļu pie lasītājiem. Gribu uzsvērt, ka šie rakstu krājumi ir unikāls materiāls, jo tas ir Latvijā vienīgais regulāri iznākošais akadēmisko rakstu krājums par Latvijas un Baltijas reģiona militāri politisko vēsturi. Turklāt tā tapšanā ar savām publikācijām gadu garumā ir piedalījušies akadēmiskie pētnieki ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no tuvākām un tālākām zemēm, tai skaitā no Vācijas, ASV, Kanādas, Japānas, Krievijas un Ukrainas.

Un vēl - no Aizsardzības ministrijas skatu punkta raugoties - es novēlu, lai muzeja ekspozīcijās būtu arvien vairāk mūsdienu Nacionālo Bruņoto spēku vēsturiskās attīstības atspoguļojuma. Mēs varam patiesi lepoties ar saviem karavīriem, ar viņu profesionalitāti ne tikai Latvijas vienībās, bet arī starptautiskajās misijās. Mēs varam lepoties ar saviem zemessargiem un jaunsargiem, kuru rindas ik gadu palielinās. Un Latvijas Kara Muzejs ir tā vieta, kur savu lepnumu un pateicību viņiem varam uzskatāmi un saistoši atainot!

Lai Jums nekad netrūkst izziņas un pētniecības gribas, lai ejat līdzi laikam un mūsdienu informācijas aprites ātrumam, lai vienmēr esat saistoši un interesanti gan ārvalstu apmeklētājiem, gan pašmāju viesiem, bet, it īpaši, jaunākajām paaudzēm!

Paldies un jaukus svētkus Jums!