JaunumiJaunumi

04.10.2016 22:15

Aktīvi ādažnieki apvienojas, lai dibinātu Latvijas Zaļās partijas Ādažu nodaļu

1.oktobrī uz dibināšanas pasākumu Ādažu novadā pulcējās progresīvi, zaļi domājoši novada uzņēmēji, valsts pārvaldes un pašvaldību, kā arī citu jomu speciālisti, lai liktu pamatakmeni Latvijas Zaļās partijas Ādažu nodaļas dibināšanai. Dibināšanas iniciatori ir aizsardzības ministra juridiskais padomnieks Kaspars Ķikste, Latvijas Zaļās Partijas valdes loceklis, zvērināts advokāts Mārtiņš Martinsons un uzņēmējs, zaļais lauksaimnieks Gundars Bojārs. Dibināšanas pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 domubiedru.

Par zaļiem Ādažiem! – tāds uzstādījums vieno šos cilvēkus, kuri jau kopš gada sākuma meklē viens otru, lai apvienotos kopīgam darbam sava novada ilgtspējīgai attīstībai.

Kaspars Ķikste skaidro, ka Zaļā politika ir 21.gadsimta nepieciešamība, lai saglabātu tās dabas un dzīvesziņas vērtības, kas mums ir, vienlaikus veicinot novada līdzsvarotu un dinamisku attīstību un izaugsmi, katra iedzīvotāja un valsts labā. “Viena no mūsu prioritātēm ir infrastruktūra, uzņēmējdarbība un investīcijas. Zaļi Ādaži būs attīstīta administratīva teritorija, kur veidojas jaunas darbavietas, ražotnes un tūrisma industrija, pastāv videi labvēlīga lauksaimniecība. Bruņotie spēki kļūs par organisku Ādažu novada sastāvdaļu”, tā Kaspars Ķikste.

Mārtiņš Martinsons: „Mūsdienu sabiedrība ir atzinusi, ka zaļie nav tie, kas aizliedz, bet gan tie, kas rūpējas, lai arī nākotnē būtu ko atļaut! Ir svarīgi rast līdzsvaru un pārdomātu teritoriālo sadalījumu, lai novadā realizētos gan sekmīgas saimnieciskās darbības idejas, gan vide būtu tīkama iedzīvotājiem un tūristiem. Vērtējot lietas caur zaļo prizmu, ir iespējams sasniegt labus ekonomikas un efektivitātes rādītājus, vienlaicīgi saglabājot vides kvalitāti un nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu. Manī mīt pārliecība, ka tieši ar šādu pieeju, izdosies īstenot pārdomātu novada attīstības scenāriju.”

„Šobrīd Ādažu novadā dzīvojošo skaits sasniedz 15 000, sagaidāma militārā sabiedroto kontingenta palielināšanās, uzsver Gundars Bojārs, „Ādažu novada attīstībai jānotiek, ievērojot pieaugošā iedzīvotāju skaita un ikdienas vajadzību palielināšanos un izmantojot milzu iespējas, ko šī situācija paver. Infrastruktūru un Ādažu centra plānojums jāpiemēro uzņēmējdarbības attīstībai, bet atsevišķie ciemi jāpieslēdz centram.” Gundars Bojārs uzskata, ka Ādažu novadam nepieciešama tālredzīga tūrisma koncepcija, iedzīvotājiem nodrošināta piekļuve Gaujai un pārējām 60 novada ūdenskrātuvēm. „Ādažu novadam ir visas iespējas kļūt ne tikai par jauku guļamrajonu, bet par dinamisku, reģionālo attīstības centru, kur cilvēks jūtas laimīgs. Mēs to paveiksim!” tā Gundars Bojārs.

Zaļā ideja Latvijā ir attīstījusies kopā ar tehnoloģijām, progresīvu domāšanu un rūpi par cilvēku veselīgu un jēgpilnu dzīvesveidu.

Zaļi domāt šodien nozīmē izmantot visu to jauno tehnoloģiju kopumu, kas ļauj veidot un attīstīt darbavietas ražotnēs, tūrisma industrijā, dažādu pašvaldībai un valstij nepieciešamu objektu līdzāspastāvēšanā un sadarbībā.

Ādažu novadā gadu desmitiem guļ aizmirstībā pamesta unikāla kanālu sistēma, kultūrvēsturiski pieminekļi, aizaugušas vietas pie ūdens, kur cilvēkiem atpūsties, neizmantotas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai, ko sniedz Via Baltica tiešais tuvums. Mainīties un attīstīt – šāds ir uzstādījums Zaļo Ādažu ilgtspējīgas attīstības konceptam. „Ir apņemšanās, parakstīts pamatdokuments, atliek atrotīt piedurknes un ķerties pie darba! Priecāsimies redzēt un sadarboties ar ikvienu, kam tuvas šīs idejas, vēlme dzīvot un strādāt Zaļos Ādažos!” aicina zaļi domājošie Ādažu novada aktīvisti.

Mēs dzīvojam laikā, kas ikvienam no mums sniedz neierobežotas iespējas gan individuālā izaugsmē, gan novada, gan visas valsts attīstībā. Lai padarītu mūsu dzīvi kvalitatīvāku un darbu efektīvāku, reizēm nepieciešams tikai apzināties savu potenciālu un spēt izmantot to, kas atrodas mums apkārt. Esmu pārliecināts, ka LZP jaundibināmā Ādažu nodaļa kopā ar novada iedzīvotājiem spēs paveikt ievērojamus darbus, ne tikai radīt piemērotus apstākļus tautsaimniecības attīstībā un apkārtējās vides sakārtošanā, bet galvenokārt - dzīves līmeņa celšanā savā novadā un valstī kopumā,”  Ādažu nodaļas izveides sākumu atzinīgi vērtē Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.