JaunumiJaunumi

18.05.2012 15:32

Atklāta vēstule pašvaldību un novadu vadītājiem par Latvijas dalību Visaginas AES

Laikā, kad Latvijas valdība lemj par svarīgiem ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, kas ietekmēs ikvienu valsts iedzīvotāju, otrā plānā palicis visai nozīmīgs temats, proti, Latvijas dalība Visaginas AES projektā jeb tieša kaimiņvalsts ekonomikas stimulēšana ar Latvijas nodokļu maksātāju naudu.

Līdz šim vēl neviena iesaistītajām amatpersona nav sniegusi informāciju par to, cik izmaksās Visaginas AES ražotā enerģija gala patērētājam, kad Latvija to varētu sākt saņemt, kāds pienesums un guvums būs Latvijas tautsaimniecībai kopumā no dalības šajā projektā? Cik daudz jaunas darbavietas tiks radītas šī projekta realizēšanai? Kādos projekta darbos piedalīsies Latvijas uzņēmēji un vai nodokļi nonāks atpakaļ Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes nav sniegušas arī atbildīgās LR ministrijas (saraksti ar ministrijām skatīt pielikumā).

Turklāt, ja un kad Visaginas AES tiks uzbūvēta, Latvija vienmēr varēs iepirkt elektroenerģiju no Lietuvas par noteikto biržas cenu neuzņemoties nekādu finansiālo risku. Atgādinām, ka piedaloties Visaginas AES projektā kā partneris, Latvija uzņemsies kredītsaistības, kuru apmērs ir virs viena miljarda eiro, ko tādējādi pastarpināti, bez jebkādas iespējas atteikties, uzņemsies ikviens Latvijas iedzīvotājs, jo šīs Latvijas valsts saistības atspoguļosies it visur, tai skaitā Latvijas reģionu attīstībā, kā arī valsts kredītreitinga vērtējumos.

Latvijas Zaļā partija piedāvā padomāt par situāciju, kur Visaginas AES paredzētie līdzekļi tiktu ieguldīti atjaunojamo energoresursu attīstībā tepat Latvijā. Tas ne tikai radītu ievērojamu skaitu jaunu darbavietu, mazinātu siltuma izmaksas pašvaldībām, veicinātu Latvijas energoneatkarību, bet būtu arī solis pretī Latvijas ekonomiskajai brīvībai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Latvijas Zaļā partija aicina sniegt atbildes uz zemākminētajiem jautājumiem, un, iespēju robežās, savu viedokli par šo tēmu paust arī publiski, tādējādi aizsākot sabiedrības debates par Latvijas nepieciešamību iesaistīties Visaginas AES projektā.

 

 • Kādi konkrēti infrastruktūras vai uzņēmējdarbības objekti jūsu reģionā tiktu attīstīti, Latvijai iesaistoties Visaginas AES projektā?
 • Vai jums ir pieejama informācija, cik jūsu novadā tiks radītas jaunas darbavietas un kādi infrastruktūras objekti, Latvijai iesaistoties Visaginas AES?
 • Vai jūsu reģiona iedzīvotāji zina kādā kodolbīstamības zonā atrodas jūsu novada pilsētas un pagasti attiecībā pret plānoto Visaginas AES Lietuvā? Vai pašvaldība spētu nodrošināt nepieciešamo cilvēku evakuāciju saskaņā ar esošo civilās aizsardzības plānu?
 • Cik daudz finanšu līdzekļu būs jāiegulda, lai uzturētu attiecīgo drošības dienestu reaģēšanas gatavības pakāpi jūsu reģionā, ja un kad Visaginas AES tiks uzbūvēta? Kas to apmaksās?
 • Kādas ir jūsu prognozes par potenciālajiem ieguvumiem vai zaudējumiem jūsu reģionam no Latvijas dalības Visaginas AES projektā?
 • Kādi jūsu reģionam un valstij kopumā būtu ieguvumi no šobrīd Visaginas AES projektam paredzētā finansējuma, ja tas tiktu investēts Latvijas tautsaimniecībā un/vai enerģētikā.
 • Kā jūs izprotat valdības deklarācijā iekļauto punktu par energoneatkarības un energoefektivitātes veicināšanu? Vai, atbalstot jaunu AES būvniecību kaimiņvalstī, tiek veicināta Latvijas energoneatkarība?
 • Vai jūsu novadā ir nepieciešamās intelektuālās un tehniskās kompetences un kapacitātes (sertificēti speciālisti, uzņēmumi utt.), lai piedalītos Visaginas AES būvniecības, objekta apkalpošanas darbos, vai citos iepirkumos?
 • Ja Latvija nolems piedalīties Visaginas AES kā partneris, vai uzņemtās kredītsaistības varētu ietekmēt jūsu pašvaldības sociālo budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)? Vai, jūsuprāt, pastāv iespējamība, ka valsts kredītsaistību ietekmē varētu būt spiesta vēlreiz pārskatīt IIN un nekustamā īpašuma nodokļu sadalījuma proporciju?
 • Vai jums ir zināms, par cik procentiem zemāka Latvijai būs Visaginas AES ražotās elektrības cena, salīdzinot ar cenu brīvajā elektroenerģijas tirgū?
 • Kāds ieguvums vai zaudējums būs jūsu novada kultūras, zinātnes un izglītības jomām, ja Latvija iesaistīsies Visaginas AES projektā.
 • Vai jūs būtu gatavi atteikties no atbalsta Visaginas AES par labu Latvijas atjaunojamiem energoresursiem un to ražotnēm? Īsi pamatojiet savu lēmumu.

 

Edgars Tavars
Latvijas Zaļās partijas 
Valdes priekšsēdētājs