Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

22.08.2012 11:48

Garkalnes novada izglītības iestādēs mācību līdzekļu trauksmes šogad nebūs

Kā jau vēstīts, Tiesībsarga birojs visas skolas ir informējis, ka tām nav tiesību pieprasīt vecākiem mācību līdzekļu iegādi. Tomēr, tuvojoties septembrim, vecākiem daudzviet Latvijas skolās izsniedz nepieciešamo mācību grāmatu sarakstus. Tādēļ Tiesībsargs Juris Jansons mudinājis tos vecākus, kuriem skolas pieprasa pirkt mācību līdzekļus, vērsties Tiesībsarga birojā.

Kā informē Garkalnes novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas vadītāja un LZP biedrs Anita Bružuka: „Garkalnes novada skolēnu vecākiem šādu galvassāpju nebūs. Kamēr ministrija risina pārpratumu pilnos jautājumus ar mācību grāmatu un darba burtnīcu savienojamību un domā, kam un kas ir jāapmaksā, mēs neesam gatavi uzgrūzt vēl kādu izdevumu slogu ģimenēm, kas audzina un skolo nākamo paaudzi. Protams, paliek atklāts jautājums par ģimenes veicināšanas politikas nozīmi valstiskā līmenī. Taču Garkalnes novada pašvaldība uz valsts padomu vai atbalstu negaida. Kopš 2009.gada abās skolās tapušas skolu bibliotēkas, jauni interešu izglītības pulciņi, bezmaksas pagarinātās dienas grupas, dibināta bezmaksas mūzikas un mākslas skola, bērnu deju kolektīvs un vokālais ansamblis. Gan Garkalnes vidusskola, gan Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ar Eiropas līdzekļu un Garkalnes novada domes finansiālu atbalstu ir saņēmušas skolēnu autobusus, kā arī skolēniem tiek apmaksāti transporta izdevumi nokļūšanai uz izglītības iestādēm.

Arī šobrīd mācību līdzekļu iegāde no Domes puses ir pašsaprotama. Nedrīkst aizmirst, ka iedzīvotājs, kas ir nodokļu maksātājs, ir tiesīgs saņemt pretī adekvātus pakalpojumus, par kuriem nodokļu veidā  jau veicis savas iemaksas.

Piekrītu, ka jautājums risināms ministriju līmenī, bet kamēr tas nav izdarīts, pašvaldībai jāuzņemas šī loma. Tas ir katras skolas iekšējs jautājums, cik adekvāti un profesionāli tiek sagatavots budžeta pieprasījums vietējai pašvaldībai. Līdzekļi tiek paredzēti un tad nerodas problēmas nodrošināt bērniem nepieciešamo. Garkalnes novada dome jau abām skolām lūgusi iesniegt visu nepeciešamo darba burtnīcu sarakstus, kas arī tiks iegādāti. Ja kāds vecāks darba burtnīcas savam skolniekam jau sarūpējis, meklēsim veidu, kā to kompensēt”, tā A.Bružuka.