JaunumiJaunumi

02.08.2010 00:00

Ierobežotie pabalsti

Ģimenes valsts pabalsts - maksā visiem vienādi neatkarīgi no bērna skaita ģimenē - 8 latus (vidēji samazināsies par 1,39 latiem).

Vecāku pabalsts - ieviests ierobežojums pabalsta apmēram strādājošiem vecākiem - to var saņemt 50% apmērā par tiem bērniem, kuri dzimuši līdz 2010. gada 2. maijam. Vecāki, kuriem bērns piedzimis pēc šī datuma un kuri bērna kopšanas atvaļinājuma laikā vēlas strādāt, pabalstu vairs nevar saņemt.

No 2010. gada novembra tiks ieviesti pabalsta ierobežojumi visiem vecāku pabalsta saņēmējiem.

Maternitātes pabalsts - no 2010. gada novembra maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmērs būs 80% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (pašlaik 100%).

Slimības un bezdarbnieku pabalsti - ir noteikta konkrēta summa, virs kuras lielāku pabalstu nevar saņemt, neatkarīgi no tā, cik liela bijusi sociālo iemaksu alga.