Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

09.03.2019 12:45

I.Priede: Nav skaidrs kā tiks veikta administratīvi teritoriālā reforma

Klāt pavasara pirmais mēnesis, bet astroloģiskais pavasaris jau sajūtās ienācis februārī. Netipiski, bet šobrīd daudzas lietas šķiet netipiskas. Saeima budžetu vēl nav pieņēmusi, un īsti nav arī zināms, kad tas notiks. Tāpēc ir netipiski, ka pretēji pieņemtajām normām, kas nosaka, ka divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta pieņemšanas, pašvaldības apstiprina savus budžetus, kas ir viens no galvenajiem pašvaldību plānošanas un finanšu dokumentiem.

Pēc spraigām diskusijām budžeta veidošanas procesā, arī Kandavas novada pašvaldības budžets 28. februāra domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts. Tiesa gan, daudz darāmā vēl priekšā, lai sabalansētu visas vajadzības, atspertos, un vēlreiz ar stingru un dzelžainu finanšu disciplīnu pārskatītu budžeta izlietojumu un izvērtētu iespējas. 

Ir daudzi uzdevumi, kas katram no mums jāizpilda, lai varam dzīvot sakārtotā un mūsdienīgā vidē. Tipiska un pārāk paredzama ir dažu valdības ierēdņu nostāja pret pašvaldībām un lauku reģioniem – ne mazākās atkāpes no likuma burtiem un ciparu ailēm. Nekādas intereses un iedziļināšanās lietu būtībā. Lai pamatotu internātvidusskolas finansēšanas nepieciešamību, ir izstaigāti neskaitāmi vairāku ministriju gaiteņi, izsēdēti Saeimas komisiju krēsli, bet rezultāts ir politiķu mutiski solījumi, ierēdņu aizrādījumi, pazemojumi, līdz sajūtām nopērta suņa lomā, un vārdiem “nekā personīga, Jūs darāt labu darbu, bet….” 

Tāpat nav skaidrs kā tiks veikta administratīvi teritoriālā reforma, pašlaik nav informācijas, vai Kandavas novads spēs saglabāt novada pašvaldības statusu, vai arī tiksim pievienoti Tukuma vai Talsu novadam, kā tas izskan kuluāros. Rīgas kungi zīmē kartes, brauks, vētīs, pētīs un varbūt arī ko jautās?!

Retumis, bet ir, protams, arī cilvēcīgi, saprotoši un iedziļināties griboši politiķi, ar tiem arī kopīgi turpināsim problēmu risināšanu un lietu kārtošanu. Reizēm ir tik ļoti rūgti ap dūšu, ka dari savu darbu no visas sirds, neskatoties uz visu, un atstājot novārtā privāto dzīvi, bet saņem dunci mugurā, nosodījumu, pārmetumus, par to, ko esi darījis vienīgi labu gribot.

Bet ir pavasaris un jādzīvo ar sauli sirdī, smaidu sejā, godprātīgi darot savu darbu, lai rodas prieks un gandarījuma sajūta. Prieks vairo prieku un paver durvis labajam! Gaisma uzveic tumsu, un dod ticību, spēku un enerģiju no pavasara košajiem ziediem.

Vēlot visiem saulainu un gaišu pavasari,

Inga Priede (Kandavas novada domes priekšsēdētāja)