Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

12.03.2017 22:33

I.Priede:Svarīgi ir saglabāt tradicionālās vērtības un stipras ģimenes

Latvieši vienmēr ir bijusi stipra un sīksta tauta, un es vienmēr esmu lepojusies un guvusi ierosmi darboties sava novada, savas pilsētas un pagastu labā, pateicoties tieši lauku cilvēkiem. Jau divus sasaukumus es - Inga Priede, esmu Kandavas novada domes deputāte, Izglītības, Kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja. Tāpat, allaž svarīga man bijusi vides aizsardzības un dabas vērtību saglabāšana, jo dzīvojot krāšņajā Abavas senlejā – Kurzemes Šveicē un pilskalniem apskautajā gleznainajā Kandavā, dabu nevar nemīlēt. Tāpēc esmu izvēlējusies aktīvi darboties Latvijas Zaļajā partijā. Darbojoties atkritumu apsaimniekošanas sfērā, regulāri izglītoju iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas iespējām, kas šobrīd ir īpaši svarīgi, jo paaugstinoties dabas resursu nodoklim, paaugstinās arī sadzīves atkritumu izvešanas cenas. Jo vairāk šķirosim, jo mazāk pildīsies atkritumu konteineri un maksāsim mazāk. Šim nolūkam, apzinu vietas, kur nepieciešams papildus izvietot dalīto atkritumu konteinerus.

Tomēr, gan mans, gan visu iedzīvotāju pienākums ir saglabāt Latvijā un tās reģionos stipras un veiksmīgas ģimenes, lai varam kopā rosīgi darboties un saglābt “izmirstošos” laukus. Mums visiem kopā jādomā, kā sagaidīt atpakaļ izbraukušos tautiešus, veidojot šeit izbraucamus ceļus, piedāvāt aprīkotas ēkas uzņēmējdarbībai, nodrošināt komunikāciju tīklus, pietiekamu elektropadevi, veselības aprūpi, izglītības iespējas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kandava vienmēr ir bijusi izglītības “citadele”, jo šeit var apgūt gan vispārizglītojošo izglītību divās vidusskolās pilsētā un četrās pamatskolās Kandavas novada pagastos. Kandava jau izsenis ir slavena ar lauksaimniecības tehnikumu, un tikai Kandavā ir tik daudz radošo skolu – mūzikas, mākslas, deju un sporta skolas vienkopus. Gleznainā studentu pilsētiņa turpina iesāktās tradīcijas, gādājot par sporta, kultūras un mākslas tradīciju attīstību Kandavas novadā. Mans uzdevums ir nesamazināt finansējumu izglītības, kultūras un sporta jomā un gādāt, lai bērniem, jauniešiem, senioriem un visiem iedzīvotājiem būtu iespējas pilnvērtīgi un radoši pavadīt savu dzīvi Kandavas novadā. Pavisam nesen, aizvadītā gada nogalē izveidojām Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centru, kur ikviens varēs apgūt gan pirmos soļus uzņēmējdarbībā, apgūt svešvalodas vai citas interesējošas tēmas. Basketbols ir tradicionālais sporta veids Kandavā, un pateicoties ilggadējām šī sporta veida tradīcijām, jaunieši atgriežas no malu malām – Rīgas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsiem un ārvalstīm, lai kopā trenētos, spēlētu dažādos turnīros un piekoptu veselīgu dzīvesveidu. Man prieks, ka jauniešiem ir tendence atgriezties uz dzīvi mūsu novadā, un daudzi ir atraduši savu nišu, kur veiksmīgi attīstīt biznesu. Ja grib, tad var!

Kandavas novadā ir vairāk kā 100 audžu ģimeņu, tas ir lielākais skaits valsts mērogā. Kandavā ir internātvidusskola, kur šie bērni, kas zaudējuši savus bioloģiskos vecākus, vai arī dzīvo trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kā arī sociāli nelabvēlīgos apstākļos, var apgūt ne tikai izglītību, bet arī dzīves gudrību. Šajās ģimenēs un skolā viņi ir paēduši, aprūpēti un iemācās ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes, uzzinot, kas ir mīlestība. Tāpēc ir svarīgi pasargāt šo skolu no IZM plānotās reorganizācijas. Rūpēs par audžuģimenēm, daudzkārt esmu centusies sagādāt viņiem prieku, sarūpējot koncertu un sarīkojumu apmeklējumus, necilas Ziemassvētku dāvaniņas, jo mums ir vajadzīgi arī šie bērni, kas paliktu uz dzīvi Kandavā, kļūstot par savas dzīvesvietas lokālpatriotiem.

Mēs savā Zaļās partijas Kandavas novada nodaļā, strādājam pie projektiem, lai atjaunotu bērnu rotaļlaukumus, un ierīkotu āra trenažierus daudzdzīvokļu māju teritorijās. Daudzus projektus esam īstenojuši vides izglītībā, rīkojam Abavas senlejas taku kopšanas un upju tīrīšanas talkas un citas aktivitātes. Piedaloties pagastu iedzīvotāju sapulcēs, esam uzklausījuši iedzīvotāju problēmas, un tās patiešām nav neatrisināmas, vajag tikai sadzirdēt un atbalstīt. Noteikti tuvākajā laikā parūpēsimies par to, lai Kandavas apkārtējos pagastos būtu mūsdienu prasībām atbilstoši mobilo sakaru pakalpojumi un internets, jo nav pieļaujams, ka 5 km attālumā no Kandavas pilsētas nav mobilo sakaru zonas un interneta pārklājuma.