JaunumiJaunumi

15.02.2017 22:21

J.Kovals: Vecumnieku novada balsts mūsu bērni

Vērtējot šajā sasaukumā paveikto varu teikt, ka lielākie ieguldījumi Vecumnieku novadā saistīti ar izglītības jomu, gan izglītības kvalitātes uzlabošanu, gan vides pilnveidošanu, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt zināšanas mūsdienīgā vidē, uzskata Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals (ZZS/LZP).

Mācību satura ziņā Vecumnieku vidusskola kā lielākā skola novadā ir uzņēmusies vadošo lomu izglītojot ne tikai skolēnus, bet arī lielu daļu enerģijas veltot skolotāju izglītošanā – gan savas skolas, gan novada, gan arī valts līmenī. Iesaistoties dažādos projektos dabaszinātņu un matemātikas jomā pedagogi ir spējuši mainīt savu domāšanu un pieeju mācīšanas procesam, ko atzinīgi novērtējuši, gan nozares speciālisti pasniedzot apbalvojumus, gan citu priekšmetu un skolu pedagogi profesionāli pilveidojoties tieši no mūsu pedagogiem.

Skolu infrastruktūras sakārtošanā, piesaistīts “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” finansējums, kas deva iespēju veikt renovācijas darbus Misas vidusskolas (attēlā) un Skaistkalnes vidusskolas ēkās. Par šiem līdzekļiem veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi, siltinātas ēkas, modernizēta apkures sistēma, ierīkots energoefektīvs apgaismojums un ventilācijas sistēmas. Visu šo darbu rezultātā skolēniem ir izveidota vizuāli pievilcīga un sakārtota vide, kurā ir prieks mācīties, savukārt novadam samazinājušies skolu uzturēšanas izdevumi, kas pateicoties šīm veiktajām darbībām kļuvuši ievērojami zemāki. Skolās, kur pašvaldībai nebija iespējas piesaistīt Eiropas vai citu fondu finansējuma līdzekļus tika veikti remontdarbi no pašvaldības līdzekļu budžeta, tādā veidā uzlabojot mācību vidi arī citās izglītības iestādēs.

Vecumnieku novadā visi izglītojamie sākot no 1,5 gada vecuma līdz 12.klasei tiek nodrošināti ar brīvpusdienām. Brīvpusdienas īpaši būtiski ir nodrošināt pirmskolas izglītības posmā, jo tas rada lielu atbalstu sociālā riska ģimenēm un bērniem ir iespēja ātrāk iekļauties izglītības apguvē, kā arī vismaz vienreiz dienā saņemt pilnvērtīgu ēdienu. Šo novada lēmumu atzinīgi novērtēja iedzīvotāji un pirmskolas izglītības posmā bija(ir) novērojams vietu trūkums radot rindas. Lai likvidētu šīs rindas un nodrošinātu iespēju visiem bērniem iegūt pirmskolas izglītību, tika iegādāts un izremontēts īpašums, izveidotas papildus grupas, kas marta sākumā tiks (tika) atvērtas, tādējādi visiem interesentiem nodrošinot iespēja iegūt pirmskolas izglību Vecumnieku novadā.

Izglītības joma, kā viena no būtiskākajām jomām pašvaldības attīstībā, arī turpmāk tiks izvirzīta kā prioritāte, lai nākamā sasaukuma laikā celtu, gan izglītības kvalitāti, gan nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstoši vidi Vecumnieku novada izglītības iestādēs.