Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

18.10.2012 13:12

Juglas ezerā ielaistas aptuveni 9240 līdakas

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko otrdien, 16.oktobrī, Juglas ezerā ielaida aptuveni 9240 līdakas, lai papildinātu zivju resursus. Ezerā kopumā tika ielaisti 1110 kg zivju, līdakas vidēji svēra ap 120 gramiem.

Zivju mazuļu iegādi un ielaišanu Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 3624 latu apmērā finansēja no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Zivju mazuļus piegādāja no SIA "Oskars" zivju audzētavas.

"Zivju ielaišana Rīgas ūdenstilpēs jau notikusi vairākkārt. Ielaižamo zivju suga un daudzums tiek saskaņoti ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamentu. Šoreiz speciālisti ieteica Juglas ezerā ielaist līdakas," pasākumā teica V.Stepaņenko.

Speciālistu pētījumi liecina, ka Juglas ezera zivju krājumu pamatmasu veido raudas un plauži, mazāk ir līdaku, līņu, sudrabkarūsu, zandartu, asaru un pliču, bet samērā nedaudz karpu un ruduļu.

Šogad pavasarī zivju resursu atjaunošanas nolūkos Māras dīķī tika ielaisti 500 vienvasaras karpu un 500 līņu mazuļu, bet Juglas ezerā 2 920 sīgu un 3 487 peledu mazuļi.

Līdaku ielaišanas pasākumā piedalījās arī Rīgas Pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Edgars Rudzītis, kurš norādīja, ka pašvaldības policijas kompetencē ir zvejas noteikumu ievērošanas kontrole un maluzvejniecības apkarošana. Viņš uzsvēra, ka Juglas ezerā ielaistās līdakas vēl ir par mazām, lai tās makšķerētu, jo atļauts ķert tikai tādas līdakas, kuru garums pārsniedz 50 cm un vienam makšķerniekam lomā nedrīkst būt vairāk par piecām līdakām.

Policija aicina iedzīvotājus par pamanītiem iespējamiem zvejniecības vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ziņojiet Rīgas Pašvaldības policijai pa tālruņiem 28365842, 67518202 vai rakstot uz e-pasta adresi: rpp.ugcan@riga.lv, bet nekādā gadījumā pašiem aizdomīgos zvejas rīkus no ūdens ārā neņemt, lai nenonāktu pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

 

Avots: LETA