JaunumiJaunumi

06.09.2016 18:07

Jūrmalā jaunajā mācību gadā pirmklasnieki saņem pabalstu, pedagogiem palielināts atalgojums

Naudas pabalsts pirmklasniekiem tiek piešķirts pilnībā visām Jūrmalā deklarētajām ģimenēm, kurās bērns pirmo reizi uzsāk mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram izglītojamajam.

Visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem gan bērnudārzos, gan skolās līdz pat 12. klasei pašvaldība nodrošina ēdināšanu bez maksas, kā arī bezmaksas braukšanu Jūrmalas pilsētas autobusos.

Sākot jauno mācību gadu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība palielinājusi līdzfinansējumu izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam.

"Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās un interešu izglītības iestādēs strādā gandrīz 700 pedagogu un vairāk nekā 300 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu," skaidro Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (ZZS/LZP). "Domājot par izglītības kvalitāti un skolotāja misiju, mums ir svarīgi, lai pedagogs savā darba vietā jūtas drošs un novērtēts, tādēļ līdztekus valsts piešķirtajām mērķdotācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu saviem pedagogiem darba algām, lai tādējādi viņus motivētu atbildīgajā skolotāja darbā."

Līdz šim Jūrmalas pilsētas pašvaldība pēc savas iniciatīvas piemaksāja 71,00 eiro pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogiem, un par vienu likmi līdz šim atalgojums bija 491,00 eiro. Turpmāk, no šā gada 1. septembra, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums būs 680 eiro, turklāt pedagogu likmes un amata vietas netiks samazinātas.

Piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu, no 1. septembra mēneša darba algas likme tiks palielināta arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, līdz ar to iestāžu vadītāju atalgojums būs nedaudz augstāks, nekā valstī noteiktais. Nosakot pašvaldības līdzfinansējuma apjomu izglītības iestāžu vadītāju darba atalgojumam, vērā tika ņemts izglītojamo skaits iestādē.

Kopumā izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielināšanai un valstī noteiktā pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā šogad līdz gada beigām papildus nepieciešami 292,5 tūkstoši eiro,  2017. gadā – 1 miljons eiro.

Avots: jurmala.lv