JaunumiJaunumi

22.05.2017 12:33

Kokneses zaļais mērs D.Vingris: Infrastruktūras uzlabošana ir pamats jaunu darbavietu radīšanai

Latvijas Zaļās partijas biedrs, esošais Kokneses novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka mūsu šīs dienas darbi ir mūsu rītdienas vēsture. Domāju, ka ar šādu apziņu jādzīvo katram un jādod savs ieguldījums vietai, ko saucam par savām mājām.

Kokneses novadā sācies Hanzas savienības pilsētas Kokneses 740. jubilejas gads. Dižiem kultūras un vēstures notikumiem bagāts ir Kokneses mūžs, bet jaunu un izaugsmes stipru to redzam šodien. Kokneses novada lielākā bagātība ir Kokneses, Bebru un Iršu iedzīvotāji, kuri ar savu darbu, radošo potenciālu un sasniegumiem veido novada šodienu.

Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam izvietojumam, daudzveidīgajiem dabas resursiem, infrastruktūras pieejamībai un kultūrvēsturiskajam mantojumam, Kokneses novadā par attīstības stūrakmeņiem ir kļuvusi lauksaimniecība, mežsaimniecība, tūrisma nozare un radošo industriju attīstība. Lepojamies ar mūsu novada lauksaimniekiem, kuri savā darbībā ir sasnieguši Eiropas līmeni. Veiksmīgi attīstās arī bioloģiskās saimniecības. Un kur gan citur, ja ne no Kokneses novada nāk visgardākais medus un siers - Latvijas tirgū labi pazīstami ir mūsu uzņēmēju radītie veselīgie un ekoloģiskie produkti.

Jau trīs gadus Kokneses novada domes izsludinātajā biznesa ideju konkursā „Esi uzņēmējs!” sniegts finansiāls atbalsts labāko biznesa ideju autoriem uzsākot pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Arvien vairāk jaunieši pēc studijām augstskolās izvēlas atgriezties savā novadā, lai tieši šeit uzrakstītu savu veiksmes stāstu.

Kokneses vārds Latvijā atpazīstams ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām, kas glabā mūsu senču varoņstāstus un Likteņdārzu, kas top kā mūsu kopīga dāvana Latvijas valsts simtgadē. Likteņdārza īstenotājs ir nodibinājums “Kokneses fonds” - bezpeļņas sabiedriska organizācija, bet Kokneses novada pašvaldība ir viens no fonda dibinātājiem un aktīvi iesaistās tā darbībā.

Kopš novada izveides, realizējot Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu, veikta novada izglītības iestāžu renovācija, infrastruktūras sakārtošana, daudzdzīvokļu ēku siltināšana, kultūrvēsturisko objektu atjaunošana, uzsākta rūpnieciskās zonas izveide. Aizvadītajā gadā Kokneses novada dome ir strādājusi pie vairāk nekā desmit Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzsākšanas. Sākoties jaunajai tūrisma sezonai, maija mēnesī atklāsim pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” jaunās telpas. Arī tas ir apliecinājums, ka Koknese ir kļuvusi par iecienītu tūristu „Meku”.

Par vienu no galvenajiem uzdevumiem novada izaugsmē uzskatu infrastruktūras uzlabošanu, kas ir pamats uzņēmējdarbības veicināšanai un jaunu darbavietu radīšanai. Ja spēsim to paveikt, arī ģimenēs valdīs labklājība, dzims bērni, kuriem varēsim nodrošināt laimīgu nākotni.

Mums ir jādarbojas tā, lai ikviens gribētu dzīvot Kokneses novadā!