JaunumiJaunumi

26.03.2018 20:53

Latvijas Zaļā partija ielūdz uz partijas 29. kongresu

Sveicināti, Latvijas Zaļās partijas biedri!

 Latvijas Zaļā partija ielūdz Jūs uz partijas 29. kongresu, kas notiks š.g. 7. aprīlī plkst. 10:00 Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos un tiks aizvadīts tuvojošos 13. Saeimas vēlēšanu gaisotnē.

 Viesu un delegātu reģistrācija no plkst. 09:00.

 Kongresa darba kārtībā: 

1. DAĻA:

09:00   Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafijas galds, uzkodas 

10:00   Himna, viesu apsveikumi, atklātās un slēgtās balsu skaitīšanas komisiju locekļu izvirzīšana/vēlēšanas, darba kārtības apstiprināšana, statūtu redakcijas un programmas redakcijas komisijas dalībnieku izvirzīšana/apstiprināšana

10:30   Līdzpriekšsēdētāju uzrunas (Ingmārs Līdaka, Viesturs Silenieks)

10:50   Valdes priekšsēdētāja uzruna (Edgars Tavars)

11:00   Revīzijas komisijas ziņojums LZP Kongresam par darbu 2017. gadā

11:05   Statūtu grozījumi – prezentācija (Roberts Ozols)

11:15   Debates par Statūtu grozījumiem (katram līdz 3min.)

12:00   Amatpersonu izvirzīšana

12:10   Izvirzīto amatpersonu uzrunas (katram līdz 3min.)

12:30   Ministru uzrunas (Anda Čakša, Raimonds Bergmanis)

13:00 - 14:00  Pusdienas, balsošana par izvirzītajām amatpersonām


2. DAĻA:


14:00   LZP programmas prezentācija (Jānis Stakens)

14:10   Debates par LZP programmu (katram līdz 3min.)

14:50   Ievēlēto amatpersonu rezultātu paziņošana

14:55   Amatpersonu izvirzīšana

15:00   Izvirzīto amatpersonu uzrunas (katram līdz 3min.)

15:20   Saeimas deputātu uzrunas


15:50 - 16:30  Kafijas pauze, balsošana par izvirzītajām amatpersonām


3. DAĻA:

16:30   Rezolūcijas, debates

17:00   Balsojumi par rezolūcijām

17:10   Ievēlēto amatpersonu rezultātu paziņošana


17:15   Kongresa noslēgums

 

 

  Aicinām rast iespēju apmeklēt 29.kongresu klātienē! Šogad, tāpat kā pērn, 29.kongress tiek sasaukts un notiks pēc pilnsapulces principa, tādēļ pilnvērtīgas kongresa norises nodrošināšanai ir nepieciešama vairāk nekā 50% biedru līdzdalība. Ja biedru kvorums netiks nodrošināts, kongress nebūs lemttiesīgs un būs jāsasauc vēl viens – ārkārtas kongress. Ja kādu apsvērumu dēļ Jums tomēr nav iespējams ierasties uz kongresu, pastāv iespēja rakstiski pilnvarot kādu citu LZP biedru pārstāvēt Jūs kongresā. Izsniedzot pilnvaru Jums ir pienākums informēt LZP biroju par to, kuram biedram pilnvara ir nodota. 


  Pilnvarai jābūt noformētai atbilstoši pievienotajam pilnvaras paraugam un iesniegtai/iesūtītai partijas birojam līdz kongresam vai jābūt līdzi kongresa dienā.

   *Rezolūciju priekšlikumi iesniedzami pa pastu vai elektroniski (birojs(at)zp.lv). Rezolūciju iesniegšanas termiņš ir š.g. 28.marts.

   Aicinām līdz kongresam veikt biedru naudas iemaksu saskaņā ar valdes lēmumu (06.01.2014) – rekomendējamais biedru naudas apmērs ir 24 € gadā, bet būsim pateicīgi arī par lielāku summu, kura nepārsniedz 430€ gadā. Biedru nauda var tikt samaksāta ar bankas pārskaitījumu vai arī kongresa laikā partijas kasē.

  Ar cieņu,

  Edgars Tavars

  Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs