JaunumiJaunumi

19.06.2012 15:53

Līdaka, Vējonis, Seržants: Deklarācija par Latvijas iespējamo līdzdalību Visaginas AES projektā

Šodien Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā tika skatīts Latvijas Zaļās partijas (LZP) ilgi gaidītais un vienīgais dienaskārtībā iekļautais jautājums, proti, par Latvijas iespējamo dalību Visaginas AES projektā.

LZP deputāti Ingmārs Līdaka, Raimonds Vējonis un Kārlis Seržants komisijā iesniedza deklarāciju par Latvijas iespējamo dalību Visaginas AES projektā, kuru Tautsaimiecības komisijas locekļi un uzaicinātie viesi, tai skaitā arī Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, atzina par nepieciešamu un akceptēja pēc būtības.

Komisija uzdeva Ekonomikas un Ārlietu ministrijām līdz nākošajai komisijas sēdei sagatavot deklarācijas teksta labojumus, veicot precizējošas un redakcionālas izmaiņas tekstā. Nākamo komisijas sēdi plānots sasaukt jūlijā, kurā tiks vērtētas veiktās izmaiņas.

Edgars Tavars, LZP priekšsēdētājs komentē pusotru stundu ilgās diskusijas: „Uzskatu, ka debates varēja būt saturīgākas, tomēr jāatdzīst, ka komisjas locekļi spēra nopietnu soli uzsākot darbu pie tik valstiski un ekonomiski nozīmīgas tēmas, ko vērtēju pozitīvi. Tika runāts par projekta ekonomisko izdevīgumu, alternatīvajām iespējām tepat Latvijā, kā arī cik patiesi vai šķietami zaļa un tīra ir atomenerģija. Esmu gandarīts, ka beidzot šis jautājums patiešām ir nonācis valdības un mediju redzeslokā – tas nenoliedzami uzlabos mūsu informētību par šo konkrēto projektu un nozari kopumā. Un tas savukārt palīdzēs mums saprast, ka nepieciešams nogaidīt, līdz atklātas visas kārtis un skaidri zināmi spēles noteikumi.”

Raimonds Vējonis: Protams, esam priecīgi, ka šis jautājums tiek skatīts valdībā un tam tiem pievērsta uzmanība. Tai pašā laikā koalīcijā novērojama pastiprināta piesardzība šī jautājuma virzībā, kas no malas var izskatīties pēc tīšas vai netīšas vilcināšanās, kaut tas valstiski ir ļoti svarīgs jautājums.”

 

Iesniegtais deklarācijas projekts

Apzinoties Latvijas līdzdalības Visaginas AES projekta realizācijā ievērojamo ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas enerģētikas sektora nākotni, kā arī bažījoties par Latvijas interešu striktu ievērošanu sarunās ar Lietuvas pusi, Latvijas Republikas Saeima uzskata par nepieciešamu izvirzīt skaidrus nosacījumus turpmākai sarunu vešanai par Latvijas līdzdalību šajā, finansiāli apjomīgajā projektā.

Latvijas Republikas Saeima apzinās nepieciešamību stiprināt Baltijas valstu un, tostarp, arī Latvijas enerģētisko neatkarību, taču Visaginas atomelektrostacijas būvniecībā saskata tikai vienu no veidiem, kā to panākt.

Latvija ir apņēmusies līdz 2020. gadam panākt 40% atjaunojamo resursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā, taču atomelektrostacijā, no fosilās izejvielas ražotās, elektroenerģijas iepirkums tieši apgrūtinās šī mērķa sasniegšanu. Tas nozīmē, ka Latvijas līdzdalībai Visaginas AES projektā ir jābūt balstītai uz acīmredzama un nepārprotama ekonomiskā izdevīguma pamatiem.

LR Saeimu satrauc ticamas un precīzas informācijas trūkums par Visaginas AES projekta realizācijas izmaksām, plānotajām ražošanas izmaksām un saražotās elektroenerģijas pašizmaksu, kā arī citiem līguma nosacījumiem, kas ļautu rūpīgi izanalizēt piektdaļai LR budžeta līdzvērtīgas summas ieguldīšanas kaimiņvalsts ekonomikā lietderību.

LR Saeima uzskata, ka turpmākajās sarunās par sadarbību Visaginas AES projekta realizācijā, Latvijas pusei par prioritāti strikti jāizvirza Latvijas ekonomiskās un vides  intereses, rūpīgi izvērtējot sekojošus priekšnosacījumus:

  • Latvijas ieguldījuma maksimālā iespējamā summa ir precīzi zināma jau koncesijas līguma parakstīšanas brīdī un Latvijas puses ieguldījums tiks atgūts vismaz 15 gadu laikā pēc AES darbības uzsākšanas.
  • Līdzdalība Visaginas AES projektā Latvijai ir ekonomiski izdevīga un nemazina VAS Latvenergo kreditēšanās iespējas, lai attīstītu vietējo energoresursu efektīvu apguvi un modernizētu Latvijas elektroapgādes tīklus.
  • Iepērkot Visaginas AES saražoto elektroenerģiju, tās gala patēriņa cena Latvijā nav augstāka par zemāko iepirkuma cenu Nordpool
  • Pirms līguma parakstīšanas, Latvijas sabiedrībai ir pieejama vispārējā informācija par Visaginas AES izmantotajām tehnoloģijām un Latvijas līdzdalības nosacījumiem šajā projektā, atbilstoši Orhusas konvencijai.
  • Lietuvas puse uzņemas pilnu atbildību par Ignalinas AES demontāžu un visaugstākajiem standartiem atbilstošu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī iespējamo Visaginas AES avāriju seku likvidāciju Latvijas teritorijā.
  • Ja projekta realizācijas gaitā netiek izpildīts kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem, Latvijas pusei ir tiesības pārtraukt sadarbību un pilnībā atgūt ieguldītos līdzekļus.

Latvijas Republikas Saeima ir pārliecināta, ka sarunas par sadarbību Visaginas AES projekta realizācijā var kalpot par impulsu ciešākai un abpusēji izdevīgākai sadarbībai starp Latviju un Lietuvu arī citu enerģētikas, transporta, sakaru u.c. problēmu risināšanā, kā arī sarunu noslēgšanai par Latvijas un Lietuvas robežlīgumu.

 

Ingmārs Līdaka
Raimonds Vējonis
Kārlis Seržants