Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

30.05.2012 11:57

LZP atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akciju "Necērt pavasarī!"

Latvijas Zaļā partija (LZP) atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) uzsākto akciju „Necērt pavasarī!”, kuras laikā aicina iedzīvotājus interneta lapā www.necertpavasari.lv parakstīt Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim adresētu petīciju ar aicinājumu noteikt, ka putnu ligzdošanas sezonas laikā (no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam) netiek veikta mežizstrāde un jaunaudžu kopšana.

Ingmārs Līdaka: „Šo lietu palēnām mēģinu kustināt jau sen. Kā pirmo soli varētu izvirzīt daļēju liegumu noteiktos meža tipos (jauktu koku mežos un tiem pielīdzināmos - putnu sugām bagātos). Iespējams, ka atļaujas varētu izsniegt meža ekologs, veicot audzes apsekošanu un izvērtējot putnu sugu daudzveidību.”

LOB veiktie aprēķini liecina, ka katru gadu pavasarī veiktas mežizstrādes dēļ Latvijā iet bojā apmēram 20 000 putnu ligzdu, kas ir ap 100 000 putnu olu vai mazuļu. Mežizstrāde ligzdošanas sezonas laikā nodara kaitējumu arī īpaši aizsargājamām putnu sugām, piemēram, melnajam stārķim, mednim un mazajam ērglim, kuru ligzdas netiek fiziski iznīcinātas. Latvijā veikto pētījumu rezultāti parāda, ka apmēram ceturtajā daļā nesekmīgu melnā stārķa ligzdošanas gadījumu vainojams mežsaimniecības darbu radītais traucējums.

Interneta lapā www.necertpavasari.lv pret mežu ciršanu putnu ligzdošanas laikā varēs parakstīties līdz 31. jūlijam