JaunumiJaunumi

11.09.2016 19:39

LZP Ekonomikas padomē apsriež enerģētikas jautājumus

8.septembrī notika Latvijas Zaļās partijas (LZP) Ekonomikas padomes sanāksme, kurā tika diskutēts par aktuālakajiem enerģētikas jautājumiem valstī, ajaunojamo energoresursu un elektroenerģijas tirgus attīstību kopumā. Ar prezentāciju uzstājās LZP biedrs un enerģētikas eksperts Kristaps Stepanovs.

Viens no aktuālākajiem sanāksmes jautājumiem bija saistīts ar konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”. LZP Ekonomikas padomes biedrs Kristaps Stepanovs norādīja, ka būtu jāmeklē samērīgi un efektīvi risinājumi, kā nodrošināt energoietilpīgo ražotāju konkurētspēju. Tāpat tika norādīts uz riskiem, kas saistās ar Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajiem risinājumiem par elektroenerģijas tirgus attīstību.

Kā būtiskākās negatīvās ietekmes tika akcentētas elektroenerģijas izmaksas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un mājsaimniecību sektorā, iespējamais cenas pieaugums MVU un mājsaimniecībām varētu sasniegt vairāk kā 10%, kas ir uzskatāms par lielu kāpumu, sadales tarifu pieaugums lielākajai daļai MVU un daļai mājsaimniecību jau no šī gada augusta, nav paredzēts pārejas periods, kas izslēdz iespēju veikt pieslēguma efektivitātes uzlabošanas pasākumus, atbilstoši elektroenerģijas patēriņam,

 

  • Risinājums paredz iegūt ievērojamu daļu līdzekļu, ko novirzīt OIK mazināšanai energoietilpīgajiem komersantiem, bet, ja MVU un mājsaimniecības veiks pieslēguma efektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tad, saskaņā ar konceptuālo ziņojumu, tām samazināsies elektroenerģijas izmaksas, līdz ar to tiem, kuri nevarēs atļauties vai neīstenos pieslēguma efektivitātes paaugstināšanu, elektroenerģijas izmaksas pieaugs vēl vairāk;

  • Tiek rosināta elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu, kas ir noteikti ENL 6. panta pirmajā daļā, atcelšana. Arī šajā gadījumā ir nepieciešams aprēķināt, vai tie, kuriem atcels atvieglojumu, būs maksātspējīgi;

  • Tiek prognozēts, ka rēķins par elektroenerģiju neizmainīsies vai samazināsies aptuveni 2/3 no mājsaimniecību pieslēgumiem, savukārt aptuveni 1/3 no visiem klientu pieslēgumiem kopējais rēķins par elektroenerģiju palielināsies. Šie dati ziņojumā nav analizēti, tiem iz zema ticamības pakāpe. Vadoties no statistikas datiem vairāk kā pusei mājsaimniecību maksa par elektroenerģiju ievērojami pieaugs;

  • Ja lietotāji pārskatīs savus pieslēgumus un veiks pasākumus efektivitātes uzlabošanā, kādam šīs izmaksas tāpat būs jāsedz;

  • Konceptuālais ziņojums nav saskaņots ar FM;

  • Palielinot rēķina summu par OIK maksājumu, pieaugs kopējais rēķins arī PVN daļā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatu, ka piedāvātais risinājums nav atbalstāms, ir jāveic atbalstītā risinājuma saskaņošana ar NVO, pirms tam jāveic maksātspējas analīze mājsaimniecību sektorā un jāparedz saprātīgs pārejas periods risinājuma ieviešanā.