Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

18.03.2019 00:10

LZP iesniedz Rīgas būvvaldē priekšlikumus par teritoriju pie Botāniskā dārza - rosina Rīgas domei atpirkt un ierīkot rekreācijas zonu

Latvijas Zaļā partija (LZP), publiskās apspriešanas ietvaros, Rīgas būvvaldei paudusi noraidošu viedokli par 104 koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 pie LU Botāniskā dārza teritorijas un rosina Rīgas pašvaldību šo zemesgabalu atpirkt, lai iekārtotu publisku rekreācijas zonu, informē Edgars Tavars, Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs.

E. Tavars: “Ņemot vērā pēdējos gados šajā apkaimē izcirsto koku daudzumu, kopējo pilsētvides plānošanas praksi, kurā nepilnvērtīgi veltīta uzmanība Rīgas zaļo zonu uzraudzībai attīstībai, rosinām Rīgas pašvaldību atpirkt augstākminēto būvniecības iecerei pakļauto zemesgabalu. Veikt sakopšanas darbus, saglabājot ainaviskos, estētiskos un kultūrvēsturiskos aspektus, un labiekārtot zonu atbilstoši publiskās rekreācijas vajadzībām. Ja Uzvaras parkam īsā laikā atradās miljoni, vai tad nav iespējams daudz mazākus līdzekļus jaunai atpūtas vietai rast?”.

Pie būvobjekta izvietotajā informatīvajā planšetē LZP konstatēja vairākas nepilnības - nav ietverta pilnīga informācija par plānotajām inženierkomunikācijām, kas varētu nozīmēt, ka patiesais izcērtamo koku apjoms realitātē varētu būt liekāks nekā projektā novērtēts. Kā atstājami norādīti bojāti un nevērtīgi koki, tajā pat laikā riskam pakļauts arī uz robežas, kaimiņu gruntsgabalā esošais melnalksnis ar Valsts nozīmes dabas pieminekļa – dižkoka aizsardzības statusu.

 E. Tavars: “Rīgas apzaļumošanā kā prioritāte jāuzstāda nevis haotiska jaunu koku stādījumu izveide, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar dārgo koku dižstādu adaptāciju Rīgas pilsētvidē, bet gan maksimāla esošo stādījumu un zaļo zonu apsekošana (tsk. sekošana fizisko un juridisko personu īpašumos esošajiem), saglabāšana un attīstība”.