JaunumiJaunumi

30.05.2012 15:13

LZP izvirzītie priekšnosacījumi ministru prezidentam par Latvijas līdzdalību Visaginas AES projekta finansēšanā

Latvijas Zaļā partija uzskata, ka Baltijas reģionā nav pieļaujama atomelektrostaciju būvniecība un Latvijas enerģētikas sektora nākotne nav saistāma ar līdzdalību Lietuvas (Visaginas) AES būvniecības finansēšanā.

Pieņemot, ka sarunas ar Lietuvas pusi par sadarbības līguma nosacījumiem tomēr turpināsies, aicinām ministru prezidentu Valdi Dombrovski uzņemties atbildību par to, lai pilnībā tiktu ievērotas Latvijas intereses un uzstāt, lai Latvijas līdzdalībai Visaginas AES projekta finansēšanā tiek izvirzīti šādi priekšnosacījumi:

 • Lietuvā un Latvijā vairāk kā 50%  iedzīvotāju atbalsta AES būvniecību;
 • Ir spēkā esošs robežlīgums starp Lietuvu un Latviju;
 • Abas valstis vecina savstarpējo sadarbību, nevis vienpusēji to kavē, demontējot dzelzceļa līniju, kā arī demonstratīvi traucējot nacionālās aviokompānijas un lidostas attīstību;
 • Latvijas ieguldījuma summa ir precīzi zināma jau līguma parakstīšanas brīdī un projekta realizācijas gaitā nemainās vairāk par 5% (nemainoties akciju sadalījumam);
 • Visaginas AES projekts finansiāli nav un nebūs saistīts ar Ignalinas AES demontāžu un radioaktīvo atkritumu glabātavas būvi;
 • Pēc iesaistīšanās Visaginas AES projektā nemainās VAS Latvenergo kredītreitings un VAS Latvenergo saglabā kreditēšanas iespējas, lai attīstītu vietējo energoresursu efektīvu apguvi;
 • Līdzdalība Visaginas AES projektā ir ekonomiski izdevīga un kredīta apkalpošana neietekmē elektrības tarifus Latvijas mājsaimniecībām;
 • No Visaginas AES saņemtās elektroenerģijas cena ir zemāka par cenu brīvajā tirgū un Latvijas puses  ieguldījums tiek atgūts vismaz 15 gadu laikā no AES darbības uzsākšanas brīža;
 • Latvijai ir reāli izpildāms plāns, kā līdz 2020. gadam panākt 40% atjaunojamo resursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā un alternatīvs projekts, kā, ieguldot 1 miljardu eiro energoefektivitātes un vietējo resursu apguves projektos, varētu veicināt Latvijas energoneatkarību;
 • Latvijas valstij (vides aizsardzības sektoram) nav papildus izdevumu kodoldrošības pasākumu ieviešanai un grozījumu veikšanai normatīvajos aktos;
 • Sabiedrībai ir pieejama vispārējā informācija par Visaginas AES izmantotajām tehnoloģijām un Latvijas līdzdalības nosacījumiem šajā projektā, atbilstoši abās valstīs ratificētajai Orhusas konvencijai.
 • Lēmums par Latvijas valsts vai tai piederoša uzņēmuma līdzdalību šajā projektā un tās nosacījumiem tiek pieņemts Saeimā.