Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

27.03.2019 22:20

LZP par Braku meža mikrolieguma nevērtēšanu tiesāsies ar VMD

“Latvijas Zaļā partija (LZP) likumdošanā noteiktajā kārtībā apstrīdēja Valsts meža dienesta (VMD) atteikumu izveidot mikroliegumu Braku meža bioloģiski vērtīgajā daļā 5,50 ha platībā, jo uzskatīja, ka tas ir pretlikumīgs. Uz apstrīdēšanas iesniegumu saņēmām atbildi, kurā  VMD joprojām aizbildinās par līdzekļu trūkumu un atsakās izvērtēt pieteikto Braku mikroliegumu. Uzskatām, ka Valsts noteikto funkciju nepildīšana ir pretlikumīga, tādēļ esam nolēmuši vērsties tiesā”, informē Edgars Tavars, Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs.

Saņemtā atbilde no VMD par lēmuma apstrīdēšanu partijā radīja dziļu neizpratni – tajā tiek pausts, ka VMD pieteiktā mikrolieguma teritorijas izvērtēšanai naudas nav, bet to “pēc labās gribas principa” esot pieteikusies veikt biedrība “Vides aizsardzības klubs” (VAK). 

Situācijas noskaidrošanai LZP sazinājās ar VAK. Biedrībā atzina, ka šādu piedāvājumu viņi esot VMD pauduši. Tas esot saistīts ar biedrības iepriekš gūto rūgto pieredzi mikroliegumu pieteikšanā. VAK praksē bijuši vairāki gadījumi, ka VMD velk gumiju ar mikroliegumu vērtējumu tik ilgi, kamēr vairs tur nav ko vērtēt, jo viss jau izcirsts.

“Ar VAK palikām vienisprātis, ka Braku mežā mikroliegumam pieteiktā teritorija ir bioloģiski saudzējama un mikrolieguma cienīga. Augstu vērtējam VAK iniciatīvu un ar VAK vienojāmies, ka tā šī mikrolieguma izveide un cīņa par dabas aizsardzības sistēmas sakārtošana ir LZP goda lieta. Tāpēc esam atraduši sertificētu dabas ekspertu un apmaksāsim viņa darbu Braku mežā. Eksperts darbu uzsāks, kad sāksies atbilstošs veģetācijas periods”, tā E.Tavars.

Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem  izdosies nosargāt Braku meža dabas vērtības, bet tas nerisina problēmas sakni – VMD ignoranci pret dabas aizsardzību, citiem pieteiktajiem mikrolieguma gadījumiem un deleģēto funkciju nepildīšanu.

“LZP nenodarbojas tikai ar sprunguļu mešanu VMD lauciņā. Mūsu mērķis ir panākt visu Latvijas vērtīgo dabas teritoriju tiesisku aizsardzību. Lai palīdzētu risināt VMD uzsvērtās problēmas, no LZP rindām ievēlētā 13.Saeimas deputāte Anda Čakša 2019. gada budžetam ir iesniegusi priekšlikumu, kurā, iekšējo resursu pārdales rezultātā, rosina Zemkopības ministriju piešķirt 97 000EUR VMD tieši ekspertu piesaistei potenciālo mikroliegumu teritoriju izvērtējumam”, informē E. Tavars.

Atgādinām, ka, pērnā gada nogalē LZP vērsās pie Ērgļu novada domes vadības un deputātiem ar aicinājumu uzklausīt savus iedzīvotājus un dabas nevalstisko organizāciju ekspertus, lai rastu kompromisu dabas, mežsaimniecības un kultūrvēsturiskās telpas saglabāšanai. Diemžēl gan Ērgļu novada dome, gan arī VMD ignorēja savu iedzīvotāju, dabas ekspertu un sabiedrības viedokli par Braku meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas alternatīviem risinājumiem, demonstrējot nekaunīgu ignoranci un necieņu pret sabiedrisko domu.

Ņemot vērā sabiedrības un vides aktīvistu protestus un argumentāciju pret Valsts meža dienesta izsludināto cirsmu izsoli nekustamā īpašumā “Braki” Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pērn LZP iesniedza  VMD pieteikumu mikrolieguma izveidei Braku meža bioloģiski vērtīgākas daļas aizsardzībai, lūdzot nodrošināt, ka šajā teritorijā netiek veikti ciršanas darbi. 

Šī gada februārī VMD Centrālvidzemes virsmežniecība atteica veidot mikroliegumu īpaši aizsargājam biotopam “Veci vai dabiski boreāli meži” nekustamajā īpašumā “Braki”, lēmumu argumentējot ar finansējuma neesamību mikroliegumu pieteikumu izvērtēšanai, bet tomēr uzliekot saimnieciskās darbības ierobežojumu pieteiktajai teritorijai.

LZP, uzskatot, ka VMD nav tiesiska pamata atteikt mikrolieguma veidošanu finansējuma vai ekspertu trūkuma dēļ,  šo lēmumu pārsūdzēja. 

E. Tavars toreiz pauda, ka: “Diemžēl jāatzīst, ka VMD ir nopietnas problēmas ar izpratni par dabas aizsardzību un, spriežot pēc mūsu rīcībā esošās informācijas – prettiesiski mikroliegumu izveidošanas atteikumi ir šajā dienestā ierasta prakse. 

Arī šoreiz VMD vadītājs ir “aizmirsis”, ka likumā Par budžetu un finanšu vadību ir paredzētas vairākas iespējas jautājuma risināšanai. Viena no - pieprasīt Ministru kabinetam līdzekļus neparedzētiem gadījumiem.”  

Atbilde uz pārsūdzību LZP neapmierina, tādēļ partija nolēmusi vērsties tiesā. Lai tiesvedības laikā nepakļautu riskam Braku mikroliegumam pieteiktās dabas vērtības, LZP ir atradusi un apmaksās sertificēta biotopu eksperta darbu. Dabas aizsardzības sistēmas sakārtošanai, 13.Saeimas deputāte Anda Čakša iesniegusi priekšlikumu 2019.gada valsts budžetam par finanšu pārdali Zemkopības ministrijā, lai rastu 97 000 EUR visu mikrolieguma pieteikumu  izvērtēšanas ekspertu algošanai .