Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

01.06.2012 11:33

Saeima atbalsta LZP priekšlikumus grozījumiem ĢMO aprites likumā

31. maija Saeimas sēds otrajā lasījumā ar absolūto vairākumu (84 – par, pret – nav, atturas – 1) valdības atbalstu guvis zaļo deputātu Ingmāra Līdakas un Raimonda Vējoņa priekšlikums Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 5. pantu papildināt ar jaunu daļu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets var noteikt aizliegumus vai ierobežojumus ES atļautu ģenētiski modificētu organismu audzēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai netiktu apdraudēta konkrētās teritorijas bioloģiskā daudzveidība.”

Turpmāko priekšlikumu iesniegšanas termiņš grozījumiem Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā trešajam lasījumam – 7. jūnijs.

 

Patlaban 101 no 110 Latvijas pašvaldībām ir noteikusi ĢM kultūraugu audzēšanas ierobežojumus. Latvijas kompetentās institūcijas pagaidām nav saņēmušas nevienu pieteikumu, kurā būtu pausta vēlme sākt ĢM kultūraugu audzēšanu Latvijā, tāpēc ĢM kultūraugu līdzāspastāvēšanas uzraudzība un kontrole netiek veikta.

Grozījumi pilnvaros valdību noteiktā termiņā pieņemt ĢM un citu kultūraugu līdzāspastāvēšanas prasības un precizēt kompetento iestāžu atbildības jomas.

Pašvaldības varēs noteikt attiecīgus pasākumus teritorijā, lai konvencionālajos un bioloģiskajos kultūraugos vai biškopības produktos izvairītos no ĢM kultūraugu audzēšanas.

Izmaiņas likumā ļaus nepieciešamās darbības veikt, kā arī precizēs kompetento iestāžu uzraudzības un kontroles funkcijas.

Grozījumi arī precizē organisma, mikroorganisma un ĢM mikroorganisma definējumu un vairākas likumā noteiktās definīcijas atbilstoši Eiropas Komisijas izteiktajiem priekšlikumiem, piemēram, definīciju par ĢMO izplatīšanu vidē izmēģinājumiem un kultūraugu līdzāspastāvēšanas definīciju.

Latvijā patlaban nav saņemts neviens iesniegums par vēlēšanos audzēt ĢM kultūraugus.