JaunumiJaunumi

20.10.2016 09:44

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs E.Tavars atklāj konferenci par ES atbalstu infrastruktūras attīstībā

20.oktobrī, Eiropas Savienības mājā Rīgā norit konference “Eiropas Savienības atbalsts transporta infrastruktūras attīstībā – paveiktais un nākotnes perspektīvas”, kuru atklāja Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars (LZP).

Savā uzrunā E.Tavars uzsvēra, ka transports ieņem būtisku lomu mūsdienu pasaulē, tas tieši ietekmē katru no mums. Eiropas Savienības un Latvijas transporta politika tiecas uz efektīvu, drošu, lietotājiem ērtu un videi draudzīgu transporta sistēmu un mūsu mērķis ir radīt apstākļus tādai transporta infrastruktūrai, kas ir uzņēmējdarbību un mobilitāti sekmējoša. Ar ES fondu līdzfinansējuma atbalstu ostu, dzelzceļa, autoceļu, kā arī inovatīvu transporta risinājumu ieviešanai, mēs paplašinām multimodālas mobilitātes iespējas un rodam izvēles brīvību. Izvēles brīvību uzņēmējiem, pakāpeniski likvidējot šaurās vietas infrastruktūrā, izvēles brīvību iedzīvotājiem, padarot komfortablāku un drošāku ceļošanu pa autoceļiem, dzelzceļu, modernizējot lidostas un ostas.

“Esmu pārliecināts, ka klātesošie man piekritīs, ka ceļu uz ideālu transporta sistēmu nav iespējams veikt individuāli. Šis ceļš ir veicams saskaņoti, kopīgiem spēkiem, savstarpēji sadarbojoties gan reģionu, valstu un ES līmenī, gan transporta modalitāšu līmenī - identificējot katras puses priekšrocības un saskaņoti tās attīstot”, minēja E.Tavars.

Likumsakarīgi, ka attīstoties tehnoloģijām, paplašinoties iedzīvotāju un uzņēmēju redzeslokam, pieaug arī prasības transporta infrastruktūrai. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs pauda viedokli, ka gribētos, lai arī pieejamais finansējums pieaugtu tādā pašā tempā. Tomēr realitātē, kā tas ir saskaņā ar ekonomikas pamatlikumiem, pieprasījums pārspēj piedāvājumu un šajos apstākļos pieaug papildu investīciju iespēju loma mūsdienu transporta sistēmas prasību piepildīšanā, tāpec svarīgs ir sadarbības koncepts.

Lai arī ir transporta jomas, kurās transporta infrastruktūras lietotāji ir komersanti, daudzi transporta infrastruktūras attīstības projekti, tostarp autoceļu un dzelzceļa jomā, sniedz vairāk sociālu nevis tikai ekonomisku pievienoto vērtību, un to dzīvotspēja, piesaistot privātas investīcijas vien, ir ierobežota, tādēļ joprojām ir nepieciešama publiskā finansējuma un ES fondu pieejamība.

“Līdz ar to var teikt, ka transporta infrastruktūras attīstības temps lielā mērā ir atkarīgs no spējas veidot partnerattiecības starp valsti, pašvaldībām un citiem finansētājiem,  infrastruktūras pārvaldītājiem, komersantiem un citiem lietotājiem, lai sekmētu transporta attīstības dinamiku arī nākotnē”, rezumēja E.Tavars.