Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

10.08.2012 10:44

Strazdupīte atkal grimst mēslos!

Bieži vien gan mums pašiem, gan arī mūsu viesiem tiek uzsvērts, ka Rīga ir zaļā galvaspilsēta. Protams, ka tituls pelnīts, jo dabisko pamatņu daudzums Rīgas pilsētvidē ir visnotaļ ievērojums. Tomēr kāda gan jēga no mazajām upēm, ja to ūdens ir piesārņots un sagandēts, jo šo upju un ezeru krastos dzīvo īstas mēslu vaboles (kā gan citādi var nosaukt sušķīgos rīdzeniekus, kuri pa taisno savus tualetes ūdeņus gāž vidē).

Strazdupīte = smirdupīte?!

Šī gada aprīlī "Lielās Talkas" ietvaros veicām Strazdupītes krastu un gultnes kopšanas darbus. Talkas  laikā, pateicoties aktīvu Juglas iedzīvotāju rūpēm un bažām par Strazdupītes ekoloģisko kvalitāti, identificējām divas aizdomīgas izplūdes caurules iepretim Pāles un Tramplīna ielām. Duļķains ūdens, pleķi, ne tas labākais aromāts- nu labi, varbūt tiešām ar virszemes noteci nevēlamie piemaisījumi ieskalojušies no plašākas apkārtnes. Lai jautājums nepaliktu gaisā karājoties, uzreiz nolēmām, ka atgriezīsimies aizdomīgās vietas aplūkot vasarā.

Apņemšanos godam pildījām un 2012.gada 19.jūlijā, lai pārliecinātos par esošo situāciju potenciālajās nelegālo notekūdeņu izplūdes vietās, aizdomīgās Pāles ielas un Tramplīna ielas notekcaurules apsekojām vēlreiz. Apsekojuma rezultātā tika konstatējām, ka joprojām no vienas Pāles ielai iepretim esošās betona caurules sūcas aizdomīgi duļķains šķidrums, savukārt ūdenī pie Tramplīna ielas galā esošās caurules konstatējām nenoteiktas izcelsmes baltas un ķepīgas nogulsnes, kā arī izteikti nepatīkamu smaku.

2012. gada 25. jūlijā, lai apstiprinātu vai arī noraidītu iespējamās aizdomas par nelegālu notekūdeņu iepludināšanu Strazdupītē, paraugu noņemšanai tika pieaicināts akreditētas laboratorijas speciālists. Ilgi nebija jāgaida un, visdrīzāk pateicoties kādam tualetes apmeklētājam, ātri vien arī tikām piekreptīga parauga.

Fekālais piesārņojums normu pārsniedz vairāk nekā 60 reizes!

Testēšanas rezultāti norādīja uz dramatisku E.Coli baktēriju (baktērijas, kas nonāk pa taisno no zarnu trakta)  skaitu ūdens paraugā, jo 60,5 (!!!) reizes pārsniedza peldvietu ūdens kvalitātes pieļaujamos robežlielumus (2010. gada 6. jūlija MK not. Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai" 3.pielikums).

Tiem, kas oponēs un teiks, ka Strazdupīte nav paredzēta peldēšanai gribētos atgādināt, ka nelikumīgo notekūdeņu piesārņotā Strazdupīte ietek Juglas ezerā, kur ir oficiāla peldvieta, tāpēc sanāk, ka visiem Juglas ezeru ūdensprieku baudītājiem jāpeldas atšķaidītā fekālās kanalizācijas ūdenī.

Ja zini vēl citus ļaunprātīgus vides piesārņojuma gadījumus- raksti uekotapa(at)gmail.com !

Par šo gadījumu iesniegsim iesniegumu Rīgas domei, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei un Veselības inspekcijai un ceram uz šo institūciju palīdzību ļaunprātīgo vides piesārņotāju apkarošanā.

Mums rūp Rīgas vides kvalitāte un esam apņēmības pilni uzsākt cīņu pret Rīgas piesārņotājiem, tāpēc visi, kuru rīcībā ir informācija par ūdeņu, gaisa, augsnes nesakcionētiem piesārņošanas gadījumiem, lūgti par to ziņot, rakstot uz ekotapa(at)gmail.com ziņojot par piesārņojuma izplūdes vietu, lūgums norādīt pēc iespēju precīzāku vietu un īsumā aprakstot, kādā veidā šī vieta tiek piesārņota.

Rīgas iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāvji:Valdis Kalnozols; Līga Bulmeistere; Larisa Pomeščikova; Kristaps Treimanis; Ainars Jenčs; Mārtiņš Rudus; Ainārs Šūmanis; Rihards Plotka.

 

Avots: Delfi