JaunumiJaunumi

20.01.2017 22:09

Talsu novada domes deputāts A.Spēks: Mūsu spēks neslēpjas teritorijas lielumā

Talsu novads ir unikāls visas Latvijas mērogā – šķiet, nekur vienā novadā nav apvienojušās uzreiz 18 teritoriālas vienības: četras pilsētas un 14 pagasti. Taču mūsu novada unikalitāte prasa arī zināmā mērā unikālus risinājumus, kas neļautu Talsu novadā attīstīties, runājot līdzībās ar globālo politiku, „divu ātrumu Talsu novadam”, proti – ir jāprot un jāgrib sabalansēt gan novada centra – Talsu –, gan pārējo pilsētu – Valdemārpils, Sabiles un Stendes –, gan pagastu – lielo un mazo – intereses. Tas nav vienkārši, taču noteikti paveicami.

Man kā novada LLKC vadītājam, tātad cilvēkam, kas ikdienā saskaras ar visu novada administratīvo teritoriju cilvēkiem, ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu novada spēks neslēpjas katras konkrētās teritorijas lielumā – ne platības, ne cilvēku skaita ziņā. Mūsu spēks slēpjas mūsu pašu vēlmē un gribēšanā darīt darbus, kas novadu attīstītu, padarītu to zaļu, plaukstošu un līdz ar to arī labklājīgu un dzīvošanai interesantu. Sākt varam katrs ar sevi, ar vienkāršām un ikdienišķām lietām, kuras paveikt ir katra spēkos – vienalga, vai dzīvojam Īves un Ķūļciema pagastos, Stendes vai Talsu pilsētās: šķirosim atkritumus, dzīvosim zaļāk, piedalīsimies savas pilsētas vai pagasta sakopšanā, piedāvāsim idejas, kuras tālāk jau var risināt pagasta vai pilsētas pārvaldes, novada domes līmenī. Tieši mūsu ļaužu idejas un cilvēku vajadzību apzināšana konkrētās un realizējamās lietās katra pagasta, pilsētas un novada mērogā ir būtiskākie stūrakmeņi, uz kuriem balstās Latvijas Zaļās partijas programma šīm pašvaldību vēlēšanām.

Darbs LLKC, tātad – darbs ikkatrā pagastā un pilsētā, regulāras tikšanās ar cilvēkiem man devis kādu būtisku priekšrocību: es labi pārzinu vajadzības un konkrētas problēmas, ar kurām saskaras ne tikai lauksaimnieki vien. Tie ir arī sadzīves, sociālie, kultūras, izglītības, atpūtas vai darbavietu jautājumi, uz kuriem jāatbild, kurus jācenšas palīdzēt risināt. Darbs novada domē, savukārt, devis to pieredzi, kas nepieciešama, lai spētu samērot visas vajadzības ar novada iespējām. Tātad ir labi zināma gan „ideālā”, gan reālā situācija, kura ļauj mums, izmantojot reālās iespējas, soli pa solim tuvoties ideālajam variantam. Viens no konkrētajiem piemēriem ir Talsu slimnīca – protams, gribētos, lai viss mums būtu visaugstākajā līmenī pēc modernāko klīniku labākajiem standartiem. Bet labi apzināmies, ka visu kā pēc burvja mājiena dabūt nevaram. Tāpēc ejam soli pa solim – domājam par personālu nākotnē, maksājam stipendijas, nodrošinām apdzīvojamo platību, pakāpenisku finansējumu medicīniskajām iekārtām, visu laiku esam attīstībā. Šis piemērs labi ilustrē to, kā vajadzētu būt. Vispirms ir ideja, tad reāls un secīgs plāns, tad realizācija.

Pirmais un galvenais, uz ko aicinu savus novadniekus – gan draugus, gan paziņas, gan Zaļās partijas un manus atbalstītājus, gan citādi domājošos: neturiet sveci zem pūra, nerunājiet par problēmām un idejām tikai „virtuves sarunās”, bet nāciet ar savām idejām, ar savām problēmām, ar saviem risinājumiem. Un kopā mēs izdomāsim, kā visu realizēt. LLKC pieredze liecina, ka tikai tā varam kustēties uz priekšu. Kas zina, varbūt tieši kāda sākotnēji sīka un pašam idejas autoram šķietami nenozīmīga doma var būt sākums lielām lietām un lieliem projektiem. Šajā ziņā, savukārt, lieti noderētu mūsu Zaļās partijas pagaidām vēl „zaļa”, taču nopietni apsverama ideja – sabalansēt veicamos darbus, neatstājot novārtā mazākos un nomaļākos pagastus, varētu izveidojot vēlētu katra pagasta un pilsētas padomi (vienalga, kā arī tā nesauktos), kurā būtu un bez atlīdzības darbotos aktīvākie pagasta cilvēki, izstrādājot attīstības vīziju, radot idejas, izvirzot mērķus vispirms savam pagastam vai pilsētai, tad arī visi kopā – novadam kopumā.

Un noslēgumā – mēs varam mūsu novadu padarīt par labāko Latvijā. Ar savām idejām, savām domām un, galvenais, savu rīcību.