JaunumiJaunumi

24.08.2016 09:32

Tuvojoties 1.septembrim, Jūrmalā izsniegs pabalstus izglītībai

Jūrmalas pilsētā, rūpējoties par savu bērnu un jauniešu izglītības kvalitātes nodrošināšanu, saviem izglītojamajiem nodrošina vairākus pabalstu veidus izglītības ieguves atbalstam. Pabalstus var saņemt visi bērni, sākot mācības 1. klasē, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kā arī daudzbērnu ģimenes.

Sākot mācības 1. klasē

No 2016. gada 1. septembra vienam no bērna vecākiem, kurš savu pamata dzīvesvietu ir reģistrējis Jūrmalas pilsētā, ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu, kurš uzsāk mācības Jūrmalas vispārizglītojošo skolu 1. klasē.

Pabalsta pieprasīšanai viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem (vecāki, aizbildnis vai audžuģimene) laikā no 1. septembra līdz 30. oktobrim iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē vai tajā izglītības iestādē, kurā bērns mācās. Visērtāk iesniegumu aizpildīt izglītības iestādē, bērnu vedot uz skolu. Jautājumu gadījumā interesēties izglītības iestādē vai Labklājības pārvaldē – tālrunis 67767316.

Izglītības ieguves atbalstam

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ģimenēm, kurās ienākumi nepārsniedz 214 eiro uz vienu personu, trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm, kurās bērns uzsāk vai turpina mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādē, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolā vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību Jūrmalas pilsētā, ir pieejams pabalsts izglītības ieguves atbalstam – apģērba, skolas piederumu, kancelejas preču un citu mācībām nepieciešamo materiālu iegādei.

Pabalsta izglītības ieguves atbalstam apmērs ir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 72 eiro katram bērnam.

Lai saņemtu pabalstu izglītības ieguves atbalstam, jāvēršas Labklājības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu un izdevumus apliecinošus dokumentus.

Skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā, vai bērni no 18 līdz 24 gadu vecumam, kuri ir deklarēti vienā dzīvesvietā un kuri ir vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības iestādē klātienē izglītojamie, un kuri negūst ienākumus no algota darba) ir pieejams pabalsts skolas piederumu iegādei.

Pabalsta skolas piederumu iegādei apmērs ir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro katram bērnam.

Lai saņemtu pabalstu skolas piederumu iegādei, ģimenes pārstāvim jāvēršas Labklājības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu un pievienojot izziņas no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās klātienē, un skolas piederumu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus.

Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

Avots: jurmala.lv