JaunumiJaunumi

16.11.2016 19:06

Valdība apstiprina valsts tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai

16.novembrī valdība izbraukuma sēdes laikā Liepājā izskatīja un apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam.

Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (Plānojums) ir pirmais nacionāla līmeņa tematiskais plānojums. VARAM to sagatavojusi  kopīgu diskusiju rezultātā  ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem. Tā mērķis un uzdevums ir saglabāt Baltijas jūras piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicināt ekonomisko attīstību šajā teritorijā.

Plānojums ir platforma tematiski saistītu, bet daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu veidošanai, uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī koordinētai investīciju piesaistei pāri pašvaldību robežām. Plānojuma teritoriālais fokuss ir pagastu un pilsētu teritorijas, kas robežojas ar Baltijas jūru. Taču daudzveidīga tūrisma piedāvājuma veidošanā svarīga ir arī no jūras attālinātu tūristu piesaistes objektu iesaiste, kas dažādo tūrisma piedāvājumu un mazina sezonalitātes ietekmi. Tas ir priekšnoteikums arī vienotu piekrastes tūrisma produktu attīstīšanai un mārketingam.

Lai piesaistītu investīcijas vietās, kur tās sekmēs dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, Piekrastes publiskās infrastruktūras plānojumā kopīgi ar pašvaldībām ir izdalītas 60 attīstāmās vietas un katrai attīstāmai vietai doti ieteikumi, lai  tūristu plūsmu organizētu atbilstoši dabas un vides aizsardzības prasībām. Tāpat sagatavoti priekšlikumi ar nozīmīgāko savienojumu (autoceļi, dzelzceļš,  velo un kājāmgājēju ceļi un maršruti) raksturojumu un nosacījumiem to attīstībai, kā arī apkopota informācija ar kompetenču sadalījumu infrastruktūras tīkla turpmākai attīstībai.

Par visiem Plānojumā iekļautajiem risinājumiem ir panākta vienošanās piekrastes pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju starpā.