AktivitātesAktivitātes

Latvijas Zaļās partijas Kongresu sasauc partijas Valde ne retāk kā vienu reizi gadā.

Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk, kā vismaz reizi divos mēnešos.

Latvijas Zaļās partijas biedri organizē dažādus pasākumus (ikgadējie Grāmatu svētki) un piedalās sporta pasākumos (velobraucieni, maratoni).