<span style="font-size: 14px; font-family: Verdana; color: #808000;">Zaļo un zemnieku savienības 4000 zīmju programma 12.Saeimas vēlēšanām</span>


<span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Vēlamies, lai Latvija būtu pārtikusi, zaļa un par sevi lepna valsts, kurā ikviens vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, pavadīt mierīgas vecumdienas. Esam izvirzījuši trīs galvenos mērķus - <span style="color: #808000;">drošība par valsts un ģimenes nākotni, harmoniska reģionu attīstība, izglītota sabiedrība.</span></span>

 

<span style="color: #808000;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">DROŠĪBA PAR NĀKOTNI</span></span>

 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Rūpēsimies par darba vietu radīšanu reģionos. Mazināsim jauniešu bezdarbu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Uzlabosim sociālo pabalstu sistēmu, rūpēsimies par ģimenēm ar bērniem. Pensiju indeksācijā ņemsim vērā uzkrāto darba stāžu. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Stiprināsim veselības aprūpi reģionos, samazināsim rindas pie ārstiem. Mazināsim pacientu iemaksas, medikamentu līdzmaksājumus. Palielināsim veselības aprūpē strādājošo atalgojumu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Izmantosim dalību Eiropas Savienībā (ES) un NATO valsts drošībai un sociālekonomiskajai attīstībai.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Palielināsim aizsardzības budžetu, modernizēsim bruņotos spēkus, izstrādāsim jaunu valsts operatīvas aizsardzības plānu. Stiprināsim Zemessardzi un Jaunsardzi. Integrēsimies NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Veidosim nacionālajām interesēm atbilstošu imigrācijas politiku.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Cīnīsimies pret organizēto noziedzību, ēnu ekonomiku. Uzlabosim sabiedrisko kārtību. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Uzlabosim tiesu darbu. Samazināsim cilvēktiesību pārkāpumus.</span>
 • <span style="color: #333333;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Veidosim efektīvu valsts pārvaldi, valsts nekustamo īpašumu un ES fondu apsaimniekošanu. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas.</span></span>
 • <span style="color: #333333;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Iestāsimies pret valsts kapitālsabiedrību privatizāciju, padomju atjaunošanu, bankas Citadele neizdevīgu pārdošanu.</span></span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Sekmēsim Liepājas Metalurga darbības atjaunošanu, atbalstīsim bez darba palikušos darbiniekus.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim valsts enerģētisko neatkarību. Uzlabosim tautsaimniecības energoefektivitāti.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Veidosim aktīvas atpūtas infrastruktūru, atbalstīsim tautas sportu, popularizēsim veselīgu pārtiku. Uzlabosim sporta pārvaldību un finansēšanas sistēmu.</span>


<span style="color: #808000;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">HARMONISKA REĢIONU ATTĪSTĪBA</span></span>

 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Palielināsim pašvaldību lomu lēmumu pieņemšanā. Īstenosim prognozējamu, taisnīgu valsts un pašvaldību nodokļu sadalījumu. Novirzīsim daļu uzņēmumu ienākumu nodokļa investoru piesaistei pašvaldībās.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Vairosim un efektīvi izmantosim Rīgas kā Eiropas metropoles potenciālu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">ES fondu un valsts investīcijas veiksim atbilstoši “Latvija 2030” un “NAP2020”.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim investīcijas ceļu sakārtošanā.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim uzņēmējiem stabilu un prognozējamu nodokļu sistēmu un ES fondu atbalstu. Iestāsimies pret mikrouzņēmuma nodokļa palielināšanu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Iestāsimies par taisnīgiem atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem, stiprināsim mazās saimniecības. Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, vietējās produkcijas noietu. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Atgriezīsim neapstrādātās zemes lauksaimnieciskajā ražošanā, sekmēsim kooperāciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Veicināsim kredītresursu un pensiju fondu ieguldījumus zemju iegādei un lauku attīstībai.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim mežu un lauksaimniecības zemju vērtības pieaugumu. Stiprināsim Latvijas Zemes fondu. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras resursu izmantošanu konkurētspējīgu produktu radīšanai. Veicināsim zivsaimniecībai nozīmīgo ūdeņu vides stāvokļa saglabāšanu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Veidosim Latviju par valsti ar augstu sabiedrības vides apziņu. Atjaunosim Latvijas vides aizsardzības fondu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Veicināsim lauku, veselības un kultūrtūrismu.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Pasargāsim Latviju no ģenētiski modificēto organismu un kodolenerģijas riskiem.</span>


<span style="color: #808000;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">IZGLĪTOTA SABIEDRĪBA</span></span>

 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Veidosim mūsdienīgu izglītības saturu un efektīvu skolu tīklu. Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas, īstenosim iekļaujošu izglītību. Latvijas lauku skolas attīstīsim kā starpnozaru centrus. Palielināsim pedagogu atalgojumu. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Iestāsimies par obligātu vidējo izglītību, attīstīsim duālo profesionālo izglītību.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Interešu un mūžizglītības izmaksas iekļausim valsts kompensējamo limitēto izdevumu sarakstā. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Stiprināsim reģionu augstskolas, veicināsim augstskolu un zinātnes institūciju starptautisko konkurētspēju. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Palielināsim finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Nodrošināsim augstas kvalitātes profesionālās kultūras pieejamību reģionos. Stiprināsim latvisku kultūrvidi un identitāti, papildināsim to ar laikmetīgām vērtībām, kultūras infrastruktūru, stabilu finansējumu. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, kultūrizglītību un profesionālo mākslu reģionos.</span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Atbalstīsim radošo industriju. </span>
 • <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #333333;">Uzturēsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošo sabiedrības daļu.</span><span style="color: #808000;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">SAIMNIEKI SAVĀ ZEMĒ!</span></span>